Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. (1 List do Koryntian 15,10)
Saul powiedział do Samuela: Zgrzeszyłem, ponieważ przekroczyłem rozkaz PANA i twoje słowa, gdyż bałem się ludu i posłuchałem jego głosu. (1 Księga Samuela 15,24)
Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli. (2 Księga Mojżeszowa 20,20)

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli.

2 Księga Mojżeszowa 20,20

Istnieje strach, który jest niewolniczy i oddala nas od Boga, i istnieje strach, który jest słodki i przyciąga nas do Boga. Mojżesz ostrzegał przed jednym i nawoływał do drugiego, w tym samym wersecie tej księgi: „Wtedy rzekł Mojżesz do ludu: Nie bójcie się, bo Bóg przyszedł, aby was doświadczyć i aby bojaźń przed nim była w was, byście nie grzeszyli”.

Najwyraźniejszą ilustracją tego rodzaju dobrej bojaźni, jaką kiedykolwiek widziałem, był moment, gdy jeden z moich synów spojrzał prosto w oczy owczarka niemieckiego. Odwiedzaliśmy pewną rodzinę z naszego kościoła. Mój syn Karsten miał około siedmiu lat. Mieli olbrzymiego psa, który stanął oko w oko z siedmiolatkiem.

Pies był przyjazny, i Karsten nie miał problemu, by się z nim zaprzyjaźnić. Kiedy jednak wysłaliśmy syna do samochodu po coś, o czym zapomnieliśmy, on pobiegł, a pies zagalopował za nim, warcząc. To oczywiście przestraszyło Karstena. Ale właściciel psa powiedział: „Karsten, może po prostu idź spokojnie. Ten pies nie lubi, gdy ludzie od niego uciekają”.

Kiedy Karsten przytulał psa, ten był przyjazny i nawet lizał go po twarzy, lecz gdy Karsten uciekał przed nim, pies zaczynał warczeć i wypełnił Karstena strachem.

To jest obraz tego, co to znaczy bać się Pana. Bóg chce, aby Jego moc i świętość wzbudzały w nas bojaźń, nie po to, aby nas od siebie odpychać, lecz aby nas do siebie przyciągać. Bojaźń Boża oznacza przede wszystkim lęk przed porzuceniem Pana, jako źródła naszego wielkiego bezpieczeństwa i zadowolenia.

Można też to ująć w inny sposób – powinniśmy bać się niewiary. Strach przed brakiem ufności w Bożą dobroć. Czy nie o to właśnie chodzi w Liście do Rzymian 11,20? „Ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwaj w bojaźni!”.  Czyli tym, czego powinniśmy się bać, jest brak wiary, nieposiadanie wiary. Strach przed uciekaniem od Boga. Ale jeśli z Nim chodzimy i przytulamy się do Niego, to będzie On naszym przyjacielem i obrońcą na zawsze. 

Podziel się!
FacebookMessengerTwitterWykop

OSTATNIE

„Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. J 1,51
Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie. (Filipian 4,11-13)

NEWSLETTER

„Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. J 1,51
Lęk przed przyszłością, zwany też lękiem lub niepokojem antycypacyjnym, to jedno z najbardziej powszechnych zmagań w świecie zachodnim, dotykające zarówno osoby młode, jak i starsze.
Każda dyskusja o Kościele byłaby mocno wybrakowana, gdyby nie przyjrzeć się z bliska obecności i posłudze Ducha Świętego. Bez Niego Kościół nigdy by nie powstał. Boży przywódcy nigdy nie zostaliby powołani, nie przybyłoby wierzących, nie zostałyby rozdzielone dary, nie byłaby wykonywana służba ani nie nastąpiłby wzrost.
Nasz Zbawiciel obiecuje apostołom, że Duch Święty przywiedzie im na myśl wszystko o czym mówił, a dzięki jego natchnieniu będą mogli naukę tę spisać i głosić dla dobra Kościoła.

WYBÓR REDAKCJI

Na czym polega modlitwa w Duchu? Czy mógłbyś nauczyć mnie “modlić się w Duchu”? Czym różni się modlitwa w Duchu od takiej, która jest poza Duchem?

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.