I mówił dalej Bóg do Mojżesza: Tak powiesz synom izraelskim: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was. To jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. (Wyjścia 3,15)
Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? (Psalm 42,2-3)

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga?

Psalm 42,2-3

Fragment ten jest dla nas tak piękny i ważny, ponieważ psalmista nie pragnie przede wszystkim ulgi od zagrażających mu okoliczności. Nie pragnie przede wszystkim ucieczki od swoich wrogów i zniszczenia, które ze sobą niosą.

Pragnienie ulgi i modlitwa o nią nie jest niczym złym. Czasami słuszne jest modlić się o porażkę wrogów. Ale ważniejszy od tego wszystkiego jest sam Bóg.

Kiedy z Bogiem rozważamy i wczuwamy się w psalmy, najważniejszym tego rezultatem jest miłość do Boga – chcemy widzieć Boga i być z Bogiem, i odnaleźć zadowolenie w podziwianiu i wywyższaniu Boga.

Końcówkę wersetu trzeciego można przetłumaczyć następująco: „Kiedyż przyjdę i ujrzę oblicze Boga?”. Ostateczna odpowiedź na to pytanie została udzielona w Ewangelii Jana 14,9 i 2 Koryntian 4,4. Jezus powiedział: „Kto mnie widział, widział Ojca”. A Paweł powiedział, że gdy nawracamy się do Chrystusa, widzimy „światło ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga”.

Gdy widzimy oblicze Chrystusa, widzimy oblicze Boga. I Paweł mówi w 2 Koryntian 4,4 i 6, że gdy słyszymy historię ewangelii o śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, widzimy chwałę Jego oblicza. Nazywa on to „ewangelią o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga”. Lub (werset 6): „poznaniem chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym”.

Niech Pan powiększy twój głód i twoje pragnienie oglądania Bożego oblicza. I niech spełni twoje pragnienie, choćby dzisiaj, przez ewangelię o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga.

Podziel się!
FacebookMessengerTwitterWykop
Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawida; tam zgotuję pochodnię memu pomazańcowi. Okryję jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona. (Psalm 132,17-18)

OSTATNIE

Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie ciebie, Boże! Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. Kiedyż przyjdę i ukażę się przed obliczem Boga? (Psalm 42,2-3)
Modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary, aby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. (2 Tesaloniczan 1,11-12)
Tym bardziej więc teraz, będąc usprawiedliwieni jego krwią, będziemy przez niego ocaleni od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć jego Syna, tym bardziej, będąc pojednani, będziemy ocaleni przez jego życie. A nie tylko to, ale też chlubimy się Bogiem przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego teraz otrzymaliśmy pojednanie. (Rzymian 5,9-11)
I stworzył Bóg człowieka na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. (Rodzaju 1,27)

NEWSLETTER

„Powiedział też do niego: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebo otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego”. J 1,51
Lęk przed przyszłością, zwany też lękiem lub niepokojem antycypacyjnym, to jedno z najbardziej powszechnych zmagań w świecie zachodnim, dotykające zarówno osoby młode, jak i starsze.
Każda dyskusja o Kościele byłaby mocno wybrakowana, gdyby nie przyjrzeć się z bliska obecności i posłudze Ducha Świętego. Bez Niego Kościół nigdy by nie powstał. Boży przywódcy nigdy nie zostaliby powołani, nie przybyłoby wierzących, nie zostałyby rozdzielone dary, nie byłaby wykonywana służba ani nie nastąpiłby wzrost.

WYBÓR REDAKCJI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.