Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. (Ewangelia Jana 12,24-25)

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu.

Ewangelia Jana 12,24-25

„Kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu”. Co to znaczy?

Znaczy to co najmniej, że nie myślisz zbyt wiele o swoim życiu na tym świecie. Innymi słowy, nie ma dla ciebie większego znaczenia, co się stanie z twoim życiem na tym świecie.

Jeśli ludzie mówią o tobie dobrze, nie ma to większego znaczenia.
Jeśli cię nienawidzą, nie ma to większego znaczenia.
Jeśli posiadasz wiele rzeczy, nie ma to większego znaczenia.
Jeśli masz niewiele, nie ma to większego znaczenia.
Jeśli jesteś prześladowany lub kłamią na twój temat, nie ma to większego znaczenia.
Jeśli jesteś sławny lub mało znany, nie ma to większego znaczenia.
Jeśli umarłeś z Chrystusem, te rzeczy po prostu nie mają większego znaczenia.

Lecz słowa Jezusa są nawet bardziej radykalne. Jezus wzywa nas nie tylko do tego, aby przechodzić przez doświadczenia, których sobie nie wybieramy, lecz aby dokonać wyboru pójścia za Nim. „Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną” (Jana 12,26). Dokąd? W stronę Getsemane i w stronę krzyża.

Jezus nie mówi po prostu: Jeśli sprawy potoczą się źle, nie martw się, skoro i tak umarłeś ze mną. On mówi: Zdecyduj się, aby ze Mną umrzeć. Postanów znienawidzić swoje życie na tym świecie w sposób, w jaki Ja wybrałem krzyż.

To właśnie miał na myśli Jezus, kiedy powiedział: „Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój, i niech idzie za mną” (Mateusza 16,24). Na krzyżu ludzie robili tylko jedno – umierali na nim. „Weź krzyż swój”, oznacza: „Jak ziarnko pszeniczne wpadnij w ziemię i obumrzyj”. Wybierz to.

Ale w jakim celu? Ze względu na radykalne zaangażowanie w służbę: „O życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, żeby składać świadectwo o ewangelii łaski Bożej” (Dzieje Apostolskie 20,24). Myślę, że Paweł mówi tutaj: „Nie ma znaczenia, co mi się przytrafi – jeśli tylko będę mógł żyć dla chwały Bożej łaski”.

Podziel się!
FacebookMessengerTwitterWykop
[Jezus] rzekł do nich: O czym rozmawiacie, czy o tym, że chleba nie macie? Jeszcze nie pojmujecie i nie rozumiecie? Czy serce wasze jest nieczułe? (Ewangelia Marka 8,17)

OSTATNIE

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje; lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. (Ewangelia Jana 12,24-25)
W owej godzinie rozradował się [Jezus] w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom; zaprawdę, Ojcze, bo tak się tobie upodobało. (Ewangelia Łukasza 10,21)
A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej; o tym, co w górze, myślcie, nie o tym, co na ziemi. (List do Kolosan 3,1-2)
Oto do Pana, twego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje, jednak tylko do twoich ojców przywiązał się Pan, twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów was, ich potomków, jak to jest dziś. (V Księga Mojżeszowa 10,14-15)

NEWSLETTER

Rozdział 53 stanowi największe wyznanie grzechów, jakie kiedykolwiek w historii świata złożył jeden naród. I jest tylko jeden naród, który zwróci się do Chrystusa, naród izraelski. To jest Boża obietnica dla niego w przyszłości
Czy Żydzi nie powinni zaakceptować Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza? Wszystkie kwalifikacje były spełnione, a nawet więcej. Ale ich problem polegał na tym, że brak było pompy, fanfar i potęgi militarnej. Nie sądzili, że potrzebują zbawiciela, który wybawi ich od wyroku Bożego, który miał na nich spaść, ponieważ byli tak grzeszni.

WYBÓR REDAKCJI

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.