O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. (Hebrajczyków 9,14)
Dlatego że poznawszy Boga, nie uwielbili go jako Boga i nie złożyli mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. (List do Rzymian 1,21)

Subskrybuj, aby otrzymywać rozważania adwentowe na e-mail.

I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna.

Ewangelia Łukasza 2, 1-5

Czy kiedykolwiek pomyślałeś jak niesamowitą rzeczą jest to, iż Bóg postanowił – zanim się to stało – że Mesjasz narodzi się w Betlejem (jak wskazywało proroctwo Micheasza 5); i że zarządził, iż gdy nadejdzie czas, matka Mesjasza i Jego ojciec według prawa, będą mieszkali nie w Betlejem, lecz w Nazarecie; i że aby wypełnić swoje Słowo i przyprowadzić tych dwoje nieznanych i niewiele znaczących ludzi do Betlejem na pierwsze Boże Narodzenie, Bóg włoży w serce cesarza Augusta pomysł, aby wszyscy należący do całego ówczesnego rzymskiego świata zostali spisani, każdy w swoim mieście? Dekret dla całego świata po to, by dwoje ludzi przebyło drogę 150 kilometrów!

Czy kiedykolwiek – podobnie jak ja – czułeś się małym i bez znaczenia w świecie zamieszkanym przez siedem miliardów ludzi? Świecie, w którym wszystkie wiadomości dotyczą spraw wielkich, politycznych, ekonomicznych i społecznych lub niezwykłych ludzi o globalnym znaczeniu, o wielkiej władzy i wielkim poważaniu?

Jeśli tak, nie pozwól by to cię zniechęciło lub odebrało twoją radość. Z Pisma Świętego wiemy, że wszystkie ogromne siły polityczne i cała infrastruktura przemysłowa – mimo, że o tym nie wiedzą – są zarządzane przez Boga, aby służyły nie sobie samym, ale dla dobra owych niewiele znaczących małych ludzi Boga – małej Marii i małego Józefa, którzy mieli przejść z Nazaretu do Betlejem. Bóg włada cesarstwem, aby wypełnić swoje Słowo i pobłogosławić swoim dzieciom.

Nie myśl, że z powodu doświadczanych przez ciebie trudności wpływ Pana na twój mały świat jest ograniczony. On z całego serca pragnie w naszym życiu świętości, a nie dobrobytu bądź sławy. I taki jest cel Jego panowania na tym świecie. Jak mówi Księga Przypowieści: „Serce króla w ręku Pana jest jak strumienie wód; On je kieruje, dokąd chce” (21, 1). I On zawsze skieruje je ku zbawieniu i uświęceniu, ku swoim wiecznym celom dla swojego ludu.

On jest wielkim Bogiem dla maluczkich ludzi. I mamy wielki powód do radości, że wszyscy królowie, prezydenci, premierzy, kanclerze i przywódcy świata – nawet o tym nie wiedząc – podążają za suwerennymi zarządzeniami naszego Ojca w niebie, abyśmy my, dzieci, mogli upodobnić się do obrazu Jego Syna, Jezusa Chrystusa – a potem wejść do Jego wiecznej chwały.

Podziel się!
FacebookMessengerTwitterWykop

OSTATNIE

On to pójdzie przed nim w duchu i mocy Eliaszowej, by zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych ku rozwadze sprawiedliwych, przygotowując Panu lud prawy.
[Chrystus nie ofiarował] wielekroć [...] samego siebie, podobnie jak arcykapłan wchodzi do świątyni co roku z cudzą krwią, gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata; ale obecnie objawił się On jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. (Hebrajczyków 9,25-26)

NEWSLETTER

„Nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam, w przeciwnym razie musiałby przede mną ustać duch i istnienia, które Ja sam stworzyłem”. Iz 57,16
„Uczynię też różnicę między ludem moim i między ludem twoim; jutro ukaże się ten znak”. 2 M 8,23

WYBÓR REDAKCJI

"Podnieś oczy swoje i spojrzyj z miejsca, na którym jesteś, (...) całą tę ziemię, którą widzisz, dam tobie i potomstwu twemu na wieki". 1 M 13,14-15

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE

Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.