Don Carson wyjaśnia Księgę Wyjścia 20, Księgę Kapłańską 16 i Wyjścia 32–34. Nie można już zakładać, że większość ludzi – a nawet większość chrześcijan – ma podstawowe zrozumienie Biblii (...)

PODCASTY

OSTATNIE

Tylko ci, którzy się nawrócą, będą częścią nowego stworzenia. Małą pociechą na sądzie ostatecznym będzie to, że ktoś przyczynił się do poprawy tego świata, jeśli się nie nawróci.
Tylko ci, którzy się nawrócą, będą częścią nowego stworzenia. Małą pociechą na sądzie ostatecznym będzie to, że ktoś przyczynił się do poprawy tego świata, jeśli się nie nawróci.
Don Carson wyjaśnia Księgę Wyjścia 20, Księgę Kapłańską 16 i Wyjścia 32–34. Nie można już zakładać, że większość ludzi – a nawet większość chrześcijan – ma podstawowe zrozumienie Biblii (...)

WYBÓR REDAKCJI