Mocny korzeń praktycznej miłości

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do żywota, bo miłujemy braci. 

1 List Jana 3,14

Tak więc, miłość jest dowodem tego, że jesteśmy narodzeni na nowo, że jesteśmy chrześcijanami, że jesteśmy zbawieni.

Czasami Biblia uznaje naszą świętość i naszą miłość do ludzi za warunek naszego ostatecznego zbawienia. Innymi słowy, jeśli nie jesteśmy święci i nie kochamy, nie będziemy zbawieni na Sądzie Ostatecznym (np. Hebrajczyków 12,14; Galacjan 5,21; 1 Koryntian 6,10). Nie oznacza to, że uczynki miłości są sposobem, aby pojednać się z Bogiem. Nie, Biblia mówi jasno i wyraźnie: „Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2,8-9). Nie, gdy Biblia mówi, że jesteśmy zbawieni przez wiarę, ale że musimy kochać ludzi, aby ostatecznie być zbawionymi, to znaczy, że wiara w Boże obietnice musi być tak prawdziwa, by miłość, którą ona rodzi, dowiodła prawdziwości wiary.

A więc miłość do innych jest warunkiem przyszłej łaski w tym sensie, iż potwierdza, że główny warunek – wiara, jest prawdziwy. Miłość do innych możemy nazwać warunkiem drugorzędnym, który potwierdza autentyczność głównego i niezbędnego warunku, którym jest wiara. Tylko ona daje nam pojednanie z Chrystusem, i przez nią otrzymujemy Jego moc.

Wiara dostrzega Bożą chwałę w obietnicach przyszłej łaski i przyjmuje wszystko, co te obietnice objawiają na temat tego, kim Bóg jest dla nas w Jezusie. To duchowe spojrzenie na Bożą chwałę, i nasze zachwycenie się nią, jest dla nas potwierdzeniem i dowodem na to, że Bóg powołał nas, abyśmy byli uczestnikami Jego łaski. Ten dowód sprawia, że możemy przyjąć Bożą obietnicę jako naszą własną. A to poleganie na obietnicy, uzdalnia nas do miłości. To z kolei potwierdza, że nasza wiara jest prawdziwa.

Świat rozpaczliwie potrzebuje wiary, która łączy w sobie dwie rzeczy:  zdumiewający widok niezachwianej Bożej prawdy oraz całkowicie praktyczną, całodobową moc do wprowadzania wyzwalających zmian w życiu. Ja też tego chcę. Dlatego właśnie jestem chrześcijaninem.

Istnieje wspaniały Bóg łaski, który powiększa swoje własne nieskończone piękno i samowystarczalność poprzez wypełnianie obietnic względem bezbronnych ludzi, którzy Mu ufają. I doceniając tego Boga czerpiemy moc, która nie pozostawia żadnego zakamarka życia nietkniętym. Uzdalnia nas ona do okazywania miłości w najbardziej praktyczny sposób.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.