Usprawiedliwienie jest tylko przez wiarę, ale nie przez wiarę, która jest sama. Wiara bez żadnego owocu sprawiedliwości nie jest prawdziwą wiarą.
Podobnie jak Luter pięćset lat temu, żyjemy obecnie w czasach kryzysu prawdy. Jesteśmy świadkami agresywnego ataku na Pismo Święte praktycznie z każdej strony.
W jaki sposób niesprawiedliwa osoba może zostać usprawiedliwiona w obecności sprawiedliwego i świętego Boga?
Co to jest prawda? To pytanie postawione przez Piłata, gdy Jezus Chrystus stanął przed nim przed sądem, obnażyło jego własny światopogląd. Żył w świecie, w którym nie istniała prawda absolutna.
Pokora jest sekretem szczęśliwego życia. Pokorna osoba to taka, która boi się Boga. Bojaźń Pańska jest początkiem mądrości, a taka bojaźń wypływa z serca, które boi się Boga i kłania się Jego autorytetowi.
Czy jako chrześcijanin zostałeś kiedykolwiek oskarżony o legalizm? Słowo to często jest błędnie używane w chrześcijańskiej subkulturze. R.C. Sproul o 3 rodzajach legalizmu.
Debata między pelagianizmem a augustianizmem może być postrzegana jako debata między humanizmem a chrześcijaństwem. Zaś w Kościele walka toczy się między poglądem augustiańskim a różnymi formami semipelagianizmu.
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.