Rozdział 53 stanowi największe wyznanie grzechów, jakie kiedykolwiek w historii świata złożył jeden naród. I jest tylko jeden naród, który zwróci się do Chrystusa, naród izraelski. To jest Boża obietnica dla niego w przyszłości
Czy Żydzi nie powinni zaakceptować Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza? Wszystkie kwalifikacje były spełnione, a nawet więcej. Ale ich problem polegał na tym, że brak było pompy, fanfar i potęgi militarnej. Nie sądzili, że potrzebują zbawiciela, który wybawi ich od wyroku Bożego, który miał na nich spaść, ponieważ byli tak grzeszni.
53 rozdział Księgi Izajasza daje wyraźne świadectwo o Osobie i dziele Pana Jezusa Chrystusa. To prorockie, mesjańskie arcydzieło Starego Testamentu.
Mamy teraz przed sobą wielką okazję, aby rozważyć wspaniałą doktrynę natchnienia Pisma Świętego. Przyjrzymy się działowi teologii, który nazywa się biblistyką, czyli badaniem Słowa Bożego. 
Jedynym sposobem na to, abyśmy mogli poznać Boga i Jego wolę, jest poprzez przekazanie nam tego metodą, która jest nieomylna, i Bóg postanowił uczynić to w księdze, którą jest Biblia.
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.