Odpocznienie w niebie, w obliczu nadchodzącego gniewu

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie (…), gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa.

2 Tesaloniczan 1,6-8

Nadejdzie czas, gdy skończy się cierpliwość Boga. Kiedy Bóg zobaczy, że Jego lud cierpi przez wyznaczony czas, a wyznaczona liczba męczenników się dopełni (Objawienie Jana 6,11), wtedy nadejdzie z nieba sprawiedliwa i święta pomsta.

Zauważmy, że Boża pomsta na tych, którzy uciskali Jego lud, jest przez nas odczuwana jako „odpocznienie”. „Sprawiedliwa to rzecz u Boga odpłacić uciskiem tym, którzy was uciskają, a wam, uciskanym, dać odpocznienie”. Innymi słowy, sąd na tych „którzy [nas] uciskają” jest formą łaski względem nas.

Być może najbardziej niezwykłym obrazem sądu jako łaski – jest obraz zniszczenia Babilonu w Objawieniu Jana 18. W chwili jego zniszczenia, wielki głos z nieba zawołał: „Rozraduj się nad nim, niebo i święci, i apostołowie, i prorocy, gdyż Bóg dokonał dla was sądu nad nim” (werset 20). Następnie słychać wielki tłum mówiący: „Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, gdyż prawdziwe i sprawiedliwe są sądy jego; osądził bowiem wielką wszetecznicę, która skaziła ziemię wszeteczeństwem swoim, i pomścił na niej krew sług swoich” (Objawienie Jana 19,1-2).

Kiedy Boża cierpliwość dobiegnie końca, i skończy się obecny wiek, i nadejdzie sąd nad wrogami ludu Bożego, święci nie będą się sprzeciwiać Bożej sprawiedliwości.

Oznacza to, że ostateczne zniszczenie nieskruszonych grzeszników nie będzie odczuwane przez lud Boży jako nieszczęście.

Niechęć innych, aby pokutować, nie zatrzyma uczuć wiernych świętych w niewoli. Piekło nie będzie w stanie szantażować nieba swoją niedolą. Boży sąd zostanie przyjęty, a święci doświadczą potwierdzenia prawdy jako wielkiej łaski.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.