Nie w Biblii ma instruktażu do narodzenia się na nowo. Nie ma żadnych kroków do narodzenia się na nowo. Nigdzie Jezus nie mówi Nikodemowi: Zrób to, powiedz to, pomódl się tak.
Mimo że termin "nowe narodzenie" jest często używany, wydaje się, że większość chrześcijan nie rozumie, co oznacza nowe narodzenie. Nie jest to niejasne ani trudne do zrozumienia...
Jezus powiedział: „Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa niebieskiego” (Mateusza 18,3).
„Odrodzenie” oznacza zastosowanie odkupienia w życiu pojedynczej osoby. Jest to szczególne działanie Boga Ducha Świętego, oparte na osobistym wybraniu dokonanym przez Boga Ojca i odkupieniu przez Boga Syna, będące wypełnieniem ich dzieła. 
Najważniejsze jest to czy dana doktryna jest fałszywa, czy prawdziwa. Patrząc w ten sposób, doktryna chrześcijańskiego nawrócenia jest po prostu piękna.
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.