„Wszystko” wiary

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

A Jezus rzekł do niego: (…) wszystko jest możliwe dla wierzącego.

Mk 9,23

Brak wiary jest największą przeszkodą na naszej drodze i tak naprawdę nie istnieje żadne inne realne zagrożenie dla naszego duchowego wzrostu i duchowej pomyślności. Pan może uczynić wszystko, ale gdy ustala zasadę, że nam ma być dane zgodnie z tym, jak wierzymy, wtedy nasza niewiara krępuje ręce Jego wszechmocy.

Tak, sprzymierzeńcy złego zostaną rozproszeni, jeśli tylko my będziemy wierzyli. Wzgardzona prawda podniesie głowę, jeśli tylko my zaufamy Bogu prawdy. Będziemy w stanie unieść nasz ciężar problemów czy wyjść cało z topieli zmartwień, jeśli dłońmi zaufania założymy na nasze biodra pas pokoju.

W co nie potrafimy wierzyć? Czy wszystko jest możliwe, z wyjątkiem uwierzenia Bogu? Przecież On jest prawdą – dlaczego Mu nie wierzymy? On jest zawsze wierny swojemu Słowu, dlaczego nie potrafimy Mu zaufać? Kiedy postawa naszego serca jest właściwa, wiara nie wymaga żadnego wysiłku z naszej strony – poleganie na Bogu jest wtedy dla nas czymś zupełnie naturalnym, tak jak naturalne jest dla dziecka zaufanie ojcu.

Najgorsze jest to, że ufamy Bogu we wszystkim, z wyjątkiem prób, przez które właśnie przechodzimy. To akurat nie jest mądre. Chodź, moja duszo, strząśnij z siebie ten grzech i zaufaj Bogu w kwestii obecnych brzemion, wysiłków i pragnień. Kiedy to zrobisz, już wszystko będzie zrobione.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.