Potrafię być zadowolony we wszelkich okolicznościach

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Nauczyłem się przestawać na tym, co mam. Umiem się ograniczyć, umiem też żyć w obfitości; wszędzie i we wszystkim jestem wyćwiczony; umiem być nasycony, jak i głód cierpieć, obfitować i znosić niedostatek. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia, w Chrystusie.

List do Filipian 4,11-13

Boże zaopatrywanie w przyszłą łaskę, dzień po dniu, pozwala Pawłowi być sytym lub głodnym, odnosić powodzenie lub cierpieć, żyć w obfitości lub w niedostatku.

„Wszystko mogę” naprawdę oznacza „wszystko”, a nie tylko łatwe sprawy. „Wszystko” oznacza: „W Chrystusie mogę łaknąć, cierpieć i żyć w niedostatku”. To stawia we właściwym świetle zachwycającą obietnicę z Listu do Filipian 4,19: „Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie”.

Co znaczy „wszelką potrzebę waszą” w świetle Listu do Filipian 4,11-12? Oznacza to: „wszystko czego potrzebujesz, aby osiągnąć zadowolenie przynoszące chwałę Bogu” – co może obejmować czas głodu i potrzeby. Miłość Pawła do Filipian wypływała z jego zadowolenia w Bogu, a jego zadowolenie wypływało z jego wiary w przyszłą łaskę Bożego niezawodnego zaopatrzenia, będącego wszystkim, czego potrzebuje w czasie obfitości i w czasie niedostatku.

Jest więc oczywistym, że chciwość jest dokładnym przeciwieństwem wiary. Jest to utrata zadowolenia w Chrystusie, tak że zaczynamy pragnąć innych rzeczy, aby zaspokoić pragnienia naszego serca, które zaspokoić może jedynie obecność samego Boga. I nie ma wątpliwości, że walka z chciwością jest walką z niewiarą w Bożą obietnicę, że On będzie wszystkim, czego potrzebujemy w każdej sytuacji.

Widać to wyraźnie w Liście do Hebrajczyków 13,5. Zwróć uwagę na to, jak autor argumentuje naszą wolność od miłości do pieniędzy – wolność od chciwości – wolność zadowolenia w Bogu: „Niech życie wasze będzie wolne od chciwości; poprzestawajcie na tym, co posiadacie; sam bowiem powiedział: Nie porzucę cię ani cię nie opuszczę”. Wiara w  obietnicę – „Nie porzucę cię” – łamie moc wszelkiej hańbiącej Boga pożądliwości – wszelkiej chciwości.

Ilekroć wyczuwamy w naszych sercach najmniejszy przypływ chciwości, musimy się jej przeciwstawić i zwalczać ją ze wszystkich sił, używając „broni” tej obietnicy.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.