Śmiertelna pułapka zwana chciwością

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Ci, którzy chcą być bogaci, wpadają w pokuszenie i w sidła, i w liczne bezsensowne i szkodliwe pożądliwości, które pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. 

1 List do Tymoteusza 6,9

Chciwość może na zawsze zniszczyć duszę w piekle.

Powodem, dla którego jestem pewien, że to zniszczenie nie jest jakimś tymczasowym finansowym fiaskiem, lecz ostatecznym zniszczeniem w piekle, są słowa Pawła, o których  mówi trzy wersety później w 1 Liście do Tymoteusza 6,12. Mówi on, że pożądaniu trzeba przeciwstawiać się tocząc bój wiary. Następnie dodaje: „Uchwyć się żywota wiecznego, do którego też zostałeś powołany i złożyłeś dobre wyznanie”. Tym, co znajduje się na szali – w ucieczce przed chciwością i w walce o zadowolenie przez wiarę w przyszłą łaskę – jest życie wieczne.

Tak więc, gdy Paweł mówi w 1 Liście do Tymoteusza 6,9, że pragnienie bycia bogatym doprowadza ludzi do ruiny, to nie mówi, że chciwość może zepsuć twoje małżeństwo czy twój biznes (choć oczywiście może!), ale mówi on, że chciwość może zepsuć twoją wieczność. Albo jak mówi na końcu 1 Listu doTymoteusza 6,10: „Niektórzy, ulegając jej, zboczyli z drogi wiary i uwikłali się sami w przeróżne cierpienia” (dosłownie: „wbili się sami w przeróżne cierpienia”).

W Biblii, Bóg dołożył wiele starań, aby nas miłosiernie ostrzec, że bałwochwalstwo chciwości jest sytuacją, w której nie ma wygranych. Jest ślepym zaułkiem w najgorszym tego słowa znaczeniu. To podstępem i śmiertelną pułapką.

Dlatego też moim słowem dla ciebie jest słowo z 1 Listu do Tymoteusza 6,11: „Uciekaj od tego rodzaju rzeczy”. Gdy widzisz, że nadchodzi (w reklamie telewizyjnej, katalogu świątecznym, wyskakującym okienku w Internecie czy w zakupie sąsiada), uciekaj przed tym tak, jakbyś uciekał przed ryczącym, wygłodniałym lwem, który uciekł z zoo. „Uchwyć się żywota wiecznego”.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.