W jaki sposób musimy walczyć o świętość?

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana.

List do Hebrajczyków 12,14

Istnieje praktyczna świętość, bez której nie ujrzymy Pana. Wielu jednak żyje w sposób, jakby tak nie było.

Są takie osoby, które deklarują się jako chrześcijanie, ale wiodą bezbożne życie i w konsekwencji usłyszą przerażające słowa Jezusa: „Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” (Ewangelia Mateusza 7,23). Paweł mówi do wierzących: „Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie” (Rzymian 8,13).

Istnieje więc świętość, bez której nikt nie ujrzy Pana. A uczenie się walki o świętość przez wiarę w przyszłą łaskę jest niezwykle ważne.

Jest też inny sposób dążenia do świętości, który przynosi odwrotny skutek i prowadzi do śmierci. Paweł przestrzega nas przed służeniem Bogu, jakkolwiek inaczej niż przez wiarę w Jego uzdalniającą łaskę. Bogu nie służy się „rękami ludzkimi, jak gdyby czego potrzebował, gdyż sam daje wszystkim życie i tchnienie, i wszystko” (Dzieje Apostolskie 17,25). Wszelki wysiłek podejmowany, aby służyć Bogu, ale bez polegania na Nim jako na nagrodzie dla naszego serca oraz (bez polegania na Nim) jako mocy do naszej służby – (wszelki taki wysiłek) przyniesie Mu hańbę, ponieważ sprowadza Boga do roli pogańskiego bożka będącego w potrzebie.

Piotr opisuje alternatywę dla tego rodzaju samowystarczalnej służby Bogu: „Kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 4,11). Paweł zaś mówi: „Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie” (Rzymian 15,18; zob. także: 1 Koryntian 15,10).

Chwila za chwilą przychodzi łaska, aby uzdolnić nas do wykonania „każdego dobrego dzieła”, które Bóg nam wyznacza. „Władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę” (2 Koryntian 9,8).

Walka o dobre uczynki jest walką o wiarę w obietnice przyszłej łaski.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.