53 rozdział Księgi Izajasza daje wyraźne świadectwo o Osobie i dziele Pana Jezusa Chrystusa. To prorockie, mesjańskie arcydzieło Starego Testamentu.
Czy Żydzi nie powinni zaakceptować Jezusa jako oczekiwanego Mesjasza? Wszystkie kwalifikacje były spełnione, a nawet więcej. Ale ich problem polegał na tym, że brak było pompy, fanfar i potęgi militarnej. Nie sądzili, że potrzebują zbawiciela, który wybawi ich od wyroku Bożego, który miał na nich spaść, ponieważ byli tak grzeszni.
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.