Co powinien robić kościół podczas wspólnych zgromadzeń?

Zgodnie z Nowym Testamentem, na nabożeństwach zgromadzeni powinni czytać Słowo Boże, głosić Słowo Boże, modlić się Słowem Bożym, śpiewać Słowo Boże, i widzieć Słowo Boże.

  1. Czytać Słowo Boże: Paweł powiedział do Tymoteusza: “poświęć się publicznemu czytaniu [Pisma]” (1 Tym. 4:13). W czasie nabożeństw kościoły powinny na głos czytać Pismo Święte.
  2. Głosić Słowo Boże: Paweł powiedział do Tymoteusza “Głoś Słowo” (2 Tym. 4:2). Paweł sam głosił “całą wolę Bożą” do zboru w Efezie (Dz. 20:27). Kościół powinien koncentrować się na kazaniu, w którym główne przesłanie wybranego fragmentu Pisma, staje się głównym przesłaniem kazania oraz odnosi je do życia dzisiaj.
  3. Modlić się Słowem Bożym: Paweł zachęca do modlitw podczas nabożeństw (1 Tym. 2:8, 3:14-15). Treść modlitw powinna być biblijna, aby budować obecnych. (1 Kor. 14-12, 26). To nie oznacza, że modlitwy na nabożeństwach powinny być suche i formalne, ale powinny być bogate w treść Słowa Bożego.
  4. Śpiewać Słowo Boże: Paweł powiedział zborowi w Kolosach: “Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie (…) przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu”. (Kol. 3:16). To nie oznacza, że kościół powinien śpiewać wyłącznie Psalmy lub jedynie słowa bezpośrednio z Biblii, ale oznacza to, że kościół powinien śpiewać pieśni, które są przesiąknięte językiem i teologią Biblii.
  5. Widzieć Słowo Boże: Piszemy “widzieć Słowo Boże”, ponieważ obrzędy chrztu i Wieczerzy Pańskiej są – używając języka Augustyna – „widzialnym słowem”. Przez chrzest i Wieczerzę Pańską widzimy, czujemy, dotykamy i kosztujemy Słowa. Kościoły chrześcijańskie podczas wspólnych zgromadzeń powinny otwarcie sprawować chrzest i Wieczerzę Pańską.

Materiał pochodzi z rozdziału “Foundations for Biblically Directed Worship” Ligona Duncana z książki “Give Praise to God: A Vision for Reforming Worship”, red. Philip Graham Ryken, Derek W.H. Thomas, J. Ligon Duncan, III (Phillipsburg: P&R Publishing Co., 2003), s. 65-68. Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.