Powoływanie się na Jego obietnicę

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Bo Ty, Panie, Boże, to obiecałeś i błogosławieństwem twoim pobłogosławiony będzie dom twojego sługi na wieki.

2 Sm 7,29b

To jest obietnica, na którą można się powoływać, i dlatego przynosi nam podwójną naukę. Wszystko, cokolwiek Pan Bóg powiedział, powinniśmy przyjmować jako całkowicie pewne, a potem powołać się na to przed Jego tronem.

Co za niesamowita radość móc cytować to, co powiedział nasz Bóg! Jakże cenne jest to małe słówko „bo”, które sugeruje ta obietnica, a którego Dawid używa w tym wersecie. Nie modlimy się dlatego, że wątpimy, ale dlatego, że wierzymy. Modlitwa bez wiary jest czymś niewłaściwym dla Bożych dzieci. Nie, Panie, nie możemy w Ciebie wątpić, jesteśmy przekonani, że każde Twoje słowo jest pewnym fundamentem naszych najśmielszych oczekiwań. Przychodzimy do Ciebie i mówimy:

„Uczyń, jak powiedziałeś” (2 Sm 7,25b). Pobłogosław dom twojego sługi. Uzdrów naszych chorych, zbaw wątpiących, zawróć tych, co zbłądzili, wzmocnij żyjących w bojaźni przed Tobą. Daj nam pokarm i ubranie zgodnie z Twoim Słowem. Zapewnij powodzenie naszym przedsięwzięciom, a szczególnie wysiłkom głoszenia Ewangelii wśród naszych bliźnich. Spraw, aby nasi słudzy byli Twoimi sługami, a nasze dzieci Twoimi dziećmi. Niech błogosławieństwo spłynie na przyszłe pokolenia, a dopóki ktokolwiek z ludzi pozostaje na ziemi, niech również pozostaje wierny Tobie. Panie Boże, niechaj „pobłogosławiony będzie dom twojego sługi na wieki”.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.