O czym jest Biblia?

I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co o nim było napisane we wszystkich Pismach.

Ewangelia Łukasza 24:27

Wiele osób zastanawia się o czym opowiada Biblia, Pismo Święte. Biblia ma tylko jeden główny temat – Jezus Chrystus.

Jezus jest prawdziwym i lepszym Adamem, który przeszedł próbę w ogrodzie, i którego posłuszeństwo jest nam przypisane (1 Koryntian 15).

Jezus jest prawdziwym i lepszym Ablem, którego niewinnie przelana krew woła teraz o nasze uniewinnienie, a nie potępienie (Hebrajczyków 12:24).

Jezus jest prawdziwym i lepszym Abrahamem, który odpowiedział na Boże wezwanie, by opuścić to co komfortowe i znane, by wyjść na pustynię, “wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie”, by stworzyć nową ludzkość dla Boga.

Jezus jest prawdziwym i lepszym Izaakiem, który nie tylko był złożony w ofierze przez ojca na górze, ale był prawdziwą ofiarą za nas. Podczas gdy Bóg powiedział Abrahamowi: „Teraz wiem, że mnie kochasz, bo nie odmówiłeś mi swojego syna, twojego jedynego syna, którego kochasz”, teraz my możemy powiedzieć Bogu: „Teraz wiem, że mnie kochasz, ponieważ nie odmówiłeś mi swojego jedynego syna, twojego jedynego syna, którego kochasz”.

Jezus jest prawdziwym i lepszym Jakubem, który walczył i przyjął cios sprawiedliwości na jaki my zasługiwaliśmy, abyśmy my, podobnie jak Jakub, wzięli na siebie jedynie ranę łaski, by nas obudziła i dyscyplinowała.

Jezus jest prawdziwym i lepszym Józefem, który będąc po prawicy króla, przebacza tym, którzy zdradzili Go i sprzedali oraz używa swojej mocy, by ich zbawić.

Jezus jest prawdziwym i lepszym Mojżeszem, który staje pomiędzy ludźmi i Panem pośrednicząc w nowym przymierzu (Hebrajczyków 3).

Jezus jest prawdziwą i lepszą Skałą Mojżesza, która uderzona laską Bożej sprawiedliwości, daje nam teraz wodę na pustyni.

Jezus jest prawdziwym i lepszym Hiobem – prawdziwym niewinnym cierpiącym, który wstawia się i zbawia swoich głupich przyjaciół (Hioba 42).

Jezus jest prawdziwym i lepszym Dawidem, którego zwycięstwa stają się zwycięstwami Jego ludzi, choć nigdy nie ruszyli ręką, aby je osiągnąć.

Jezus jest prawdziwą i lepszą Esterą – nie tylko zaryzykował utratę ziemskiego pałacu, ale opuścił ten najlepszy w niebie; który nie tylko ryzykował swoje życie, ale oddał swoje życie, by zbawić swoich ludzi.

Jezus jest prawdziwym i lepszym Jonaszem, który był wrzucony w otchłań sztormu, abyśmy mogli być uratowani.

Jezus jest prawdziwym Barankiem Paschalnym – niewinnym, bez skazy, bezradnym, zabitym, aby anioł śmierci nas ominął. On jest prawdziwą świątynią, prawdziwym prorokiem, prawdziwym kapłanem, prawdziwym królem, prawdziwą ofiarą, Barankiem, Światłem, Chlebem.

Biblia nie jest o tobie – cała jest o Nim.

Wykorzystano za zgodą TGC

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.