Nie pozwól złu trwać

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona „Klejnoty obietnic Bożych”.

Nie przylgnie do twojej ręki nic z tego, co obłożono klątwą, aby Pan zaniechał zapalczywości swojego gniewu i okazał ci miłosierdzie, zlitował się nad tobą i rozmnożył cię, jak poprzysiągł twoim ojcom.

5 M 13,18

Izrael miał pokonać bałwochwalcze miasta i zniszczyć wszelkie łupy. Wszystko, co było zanieczyszczone przez służenie bożkom, miało zostać uznane za przeklęte, a następnie spalone. W ten właśnie sposób chrześcijanie muszą traktować wszelkiego rodzaju grzech. Nie możemy pozwolić, by pozostało w nas jakiekolwiek złe przyzwyczajenie. To jest teraz śmiertelna walka z grzechami wszelkiego rodzaju czy to dotyczącymi ciała, umysłu, czy ducha. Nie patrzymy na rezygnację ze zła jako na zasłużone miłosierdzie, ale traktujemy ją jako owoc łaski Boga, którego w żadnym wypadku nie chcielibyśmy zaprzepaścić.

Kiedy Bóg pozwala nam nie pobłażać naszym grzechom, wtedy okazuje nam wielkie miłosierdzie. Gdy gniewamy się z powodu zła, On przestaje gniewać się na nas. Jeśli pomnażamy nasze wysiłki w walce ze złem, On pomnaża błogosławieństwa. Drogę do pokoju, wzrostu, bezpieczeństwa i radości w Jezusie Chrystusie można znaleźć w słowach: „Nie przylgnie do twojej ręki nic z tego, co obłożono klątwą”. Panie, oczyść mnie dzisiaj. Miłosierdzia, powodzenia, wzrostu i radości na pewno doświadczą ci, którzy zdecydowanie zrywają z grzechem.

„Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.