Najbliższa i najdroższa społeczność

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

I tak zawsze będziemy z Panem.

1 Tes 4,17b

Podczas gdy jesteśmy tutaj, na ziemi, Pan jest z nami, a gdy zostaniemy stąd odwołani – my będziemy z Nim. Nie można rozdzielić człowieka wierzącego od Jego Zbawiciela. Oni są jedno i zawsze muszą być jedno. Pan Jezus nie może być bez swoich dzieci, ponieważ byłby Głową bez ciała. Pochwyceni w powietrzu, odpoczywając w raju albo przebywając jeszcze na ziemi – zawsze jesteśmy z Nim i nikt nie może nas od Niego oddzielić.

Co za wspaniała radość! Naszym najwyższym zaszczytem, odpocznieniem, pociechą i rozkoszą jest być z Panem. Nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie nic, co przewyższałoby to Boskie towarzystwo lub chociażby się z nim równało. Poprzez świętą społeczność musimy być z Nim w Jego poniżeniu, odrzuceniu i trudzie, by potem znaleźć się z Nim w Jego chwale. Niedługo już będziemy w Jego odpocznieniu i w Jego panowaniu jako Króla, w oczekiwaniu na Niego i w Jego objawieniu się. Będzie nam się powodziło tak, jak Jemu się powodzi i będziemy triumfowali tak, jak On triumfuje.

Panie mój, jeśli mam być na zawsze z Tobą, mojego przeznaczenia nie da się z niczym porównać. Nie będę zazdrościł archaniołowi. Być na zawsze z Panem to moje najlepsze wyobrażenie o niebie. Dla mnie chwałą nie są złote harfy ani „niezwiędłe korony” (1 P 5,4), ani nawet wspaniała światłość, ale sam Jezus, a ja na zawsze z Nim w najbliższej i najdroższej społeczności.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.