Bóg działa poprzez dobre zamierzenia

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

W tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary.

2 Tesaloniczan 1,11

Szukanie Bożej mocy, aby wypełnić nasze dobre zamierzenia, nie oznacza, że tak naprawdę nie zamierzamy lub nie używamy siły woli.

Zaangażowanie Bożej mocy nigdy nie zastępuje miejsca zaangażowania naszej woli! Moc Boża w uświęceniu nigdy nie czyni nas biernymi! Moc Boża angażuje się pod bądź za i wewnątrz naszej woli, nie w miejsce naszej woli.

Dowodem Bożej mocy w naszym życiu nie jest nieobecność naszego chcenia, lecz siła naszego chcenia, radość naszego chcenia.

Ktokolwiek mówi: „Cóż, ja wierze w suwerenność Boga, więc usiądę wygodnie i nie będę nic robić”, tak naprawdę nie wierzy w suwerenność Boga. Bo dlaczego ktoś, kto wierzy w Bożą suwerenność, miałby tak jawnie być Mu nieposłusznym?

Gdy siadasz wygodnie, aby nic nie robić, to nie jest tak, że nic nie robisz. Aktywnie angażujesz swoją wolę w decyzję, aby usiąść wygodnie. I jeśli to jest sposób, w jaki zajmujesz się grzechem czy pokusą w twoim życiu, jest to jawne nieposłuszeństwo, bo jest nam nakazane, aby staczać dobry bój (1 Tymoteusza 1,18), przeciwstawiać się diabłu (Jakuba 4,7), dążyć do uświęcenia (Hebrajczyków 12,14) i umartwiać grzeszne działania ciała (Rzymian 8,13).

Drugi Tesaloniczan 1,11 mówi, że to poprzez moc Bożą doprowadzimy do końca nasze dobre zamierzenia i dzieła wiary. Lecz to nie unieważnia znaczenia słowa „zamierzenia” i słowa „dzieła”. Częścią całego procesu postępowania, jak przystoi na Boże powołanie, jest aktywne zaangażowanie naszej woli w postanowienie, by czynić sprawiedliwość.

Jeśli masz w swoim życiu utrzymujący się grzech lub trwasz w zaniedbywaniu jakiegoś dobrego uczynku tylko dlatego, że czekałeś dłuższy czas, by być ocalonym bez walki, potęgujesz swoje nieposłuszeństwo. Bóg nigdy nie pojawi się z mocą w twojej woli w żaden inny sposób niż poprzez sprawowanie tej woli; to znaczy przez twoje dobre zamierzenia – twoje dobre intencje, plany i zamiary.

Tak więc ludzie wierzący w suwerenność Bożą, nie mogą bać się angażowania swojej woli w zmaganie o świętość. „Starajcie się wejść przez wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli (Ewangelia Łukasza 13,24). Tylko staraj się w tej wierze, że w i poprzez twoje staranie, Bóg sprawuje i chcenie i wykonanie Jego upodobania (Filipian 2,13).

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.