Ostatecznie i całkowicie usprawiedliwieni

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia.

Rzymian 8,33

Paweł mógł tutaj powiedzieć: „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych?” i następnie odpowiedzieć: „Nikt! Jesteśmy usprawiedliwieni”. To prawda. Lecz nie tak odpowiedział. Zamiast tego jego odpowiedzią jest: „Bóg jest tym, który usprawiedliwia”.

Nacisk nie jest położony na czynie, lecz na Czynotwórcy.

Dlaczego? Ponieważ w świecie sądów i praw, skąd wywodzi się ten język, uniewinnienie przez sędziego może zostać unieważnione przez kogoś na wyższej pozycji.

Co z tego, jeśli sędzia lokalny cię uniewinnia, gdy jesteś winny, jeśli gubernator ma prawo wnieść przeciwko tobie oskarżenie? Co z tego, jeśli gubernator cię uniewinnia, gdy jesteś winny, skoro cesarz ma prawo wnieść przeciwko tobie oskarżenie?

Chodzi o to, że ponad sądy Boga, nie ma wyższych sądów. Jeśli Bóg jest tym, który cię uniewinnia – oznajmia sprawiedliwym w Jego oczach – nikt nie może apelować; nikt nie może ubiegać się o stronę prawną; nikt nie może domagać się unieważnienia postępowania sądowego; nikt nie jest w stanie doszukiwać się innych oskarżeń przeciwko tobie. Boży wyrok jest ostateczny i całkowity.

Słuchajcie tego, wszyscy wy, którzy wierzycie w Jezusa, jednoczycie się z Chrystusem i ukazaliście się pośród wybranych: Bóg jest tym, który was usprawiedliwia. Nie ludzki sędzia. Nie wielki prorok. Nie archanioł z nieba. Lecz Bóg, Stwórca świata, Właściciel wszelkich rzeczy i Władca wszechświata, każdej cząsteczki i osoby w nim, Bóg jest tym, który was usprawiedliwia.

Sednem niewzruszone bezpieczeństwo w obliczu ogromnego cierpienia. Jeśli Bóg jest za nami, nikt nie jest w stanie z powodzeniem być przeciwko nam. Jeśli Bóg dał za nas swojego Syna, da nam wszystko, co dla nas dobre. Jeśli Bóg jest tym, który usprawiedliwia, żadne oskarżenie przeciwko nam się nie ostoi.

[addtoany]
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.
    [mc4wp_form id="1845"]