Uzbrój się w obietnice

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Ewangelia Mateusza 5,8

Gdy Paweł mówi, aby sprawy ciała umartwiać „Duchem” (Rzymian 8,13),rozumiem, że chodzi mu o to, że powinniśmy używać tej jedynej broni w zbroi Ducha, która jest używana do zabijania: mianowicie, miecza, „którym jest Słowo Boże” (Efezjan 6,17).

Tak więc, gdy ciało ma zostać uwiedzione ku grzesznemu działaniu przez jakiegoś rodzaju strach lub pragnienie, mamy wziąć miecz Ducha i zabić ten strach lub to pragnienie. W moim doświadczeniu, oznacza to głównie ucinanie korzenia obietnicy grzechu mocą lepszej obietnicy.

Na przykład, gdy zaczynam pragnąć jakiejś niedozwolonej przyjemności seksualnej, machnięcie miecza, które często ucięło korzeń tej obiecanej przyjemności to: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Ewangelia Mateusza 5,8). Przypominam sobie o przyjemnościach wyraźniejszego oglądania Boga z nieskalanego sumienia, których zakosztowałem; i przypominam sobie krótkotrwałość, powierzchowność i przytłaczający posmak przyjemności grzechu i tym sposobem, Bóg uśmiercił zwycięską moc grzechu.

Posiadanie w zasięgu ręki obietnic, które odpowiadają pokusie danej godziny, jest jednym z kluczy do skutecznej walki z grzechem.

Lecz bywają czasy, gdy nie mamy doskonale pasującego słowa od Boga w naszych umysłach. I nie ma czasu, aby przeglądać Biblię za szytą na miarę obietnicą. Więc wszyscy musimy mieć mały arsenał ogólnych obietnic gotowych do użycia, kiedy tylko strach lub pragnienie zagrażają sprowadzeniem nas na złą drogę.

Podaję cztery najczęściej używane przeze mnie obietnice w walce z grzechem:

Księga Izajasza 41,10: „Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim! Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej”.

Filipian 4,19: „Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie”.

I obietnica zawarta w Filipian 3,8: „Wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego”.

I oczywiście Ewangelia Mateusza 5,8: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Powiększaj nieustannie swój arsenał obietnic. Lecz nigdy nie strać z oczu kilku wybranych, które Bóg pobłogosławił w twoim życiu. Czyń jedno i drugie. Bądź zawsze gotów ze starymi obietnicami. I każdego ranka szukaj nowej, którą możesz nosić ze sobą w ciągu dnia.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.