Czym jest Biblia? Opowieść z przesłaniem

Czy Biblia jest magiczną księgą, którą otwierasz, potrzebując natychmiastowego duchowego prowadzenia? (Czy ktoś zna grę w otwieranie Biblii na chybił trafił?) Czy to może zeszyt złotych myśli, do którego sięgasz w poszukiwaniu inspiracji na każdą okazję swojego życia? Zbiór rad mówiący, jak stać się bardziej moralną osobą? Antologia inspirujących mitów?

(1) Biblia jest objawieniem. Bóg objawia się nam w swoim Słowie. Każde słowo w Piśmie Świętym jest natchnione przez Niego (2Tm 3:16). Autorzy Pisma Świętego pochodzili z różnych kultur i posiadali różne osobowości, pisali różnymi stylami literackimi w różnych czasach, ale przez cały czas byli prowadzeni przez Ducha Świętego, tak że mówili od Boga (2P 1:21, Biblia Tysiąclecia). Wszyscy oni zapisywali słowa samego Boga

(2) Biblia jest opowieścią z przesłaniem. Od początku do końca Biblia opowiada jedną historię zbawienia. Od stworzenia, poprzez nasz upadek i grzech, zbawcze dzieło Jezusa na krzyżu i ostateczne odnowienie Bożego panowania nad całym stworzeniem, Biblia jest epicką narracją, która rozpościera się od Księgi Rodzaju do Objawienia św. Jana. Opowiada historię tego, jak Bóg zbawia swój lud poprzez swojego Syna Jezusa.

To jednak nie tylko opowieść – to historia, która zdarzyła się naprawdę. I jest to historia, w której żyjemy. My, chrześcijanie, możemy i musimy umieścić nasze życie na osi czasu opowieści biblijnej: żyjemy po śmierci Jezusa, po Jego zmartwychwstaniu i wstąpieniu do nieba, po wylaniu Ducha Świętego, a przed ostatecznym powrotem Jezusa. Opowieść biblijna wyjaśnia nam, skąd pochodzimy, kim jesteśmy, a także dokąd zmierzamy.

Zauważmy, jak zdrowa nauka wypływa z tej historii i stanowi jej integralną część:

 • Od stworzenia uczymy się, że Bóg jest wszechmocny, święty, mądry i dobry (Ps 104).
 • Od upadku uczymy się, że Bóg jest doskonale sprawiedliwy i Jego gniew skierowany jest na grzech, ale również jest On miłosierny i cierpliwy wobec grzeszników, którymi wszyscy jesteśmy (1Moj 3).
 • W życiu Jezusa widzimy doskonałe odbicie Bożego miłosierdzia i świętości (J 1:18; 14:9).
 • W śmierci Jezusa widzimy, jak Boża sprawiedliwość i miłość zostają połączone, aby osiągnąć zbawienie (Rz 3:21-26; 5:6-11).
 • W zmartwychwstaniu Jezusa widzimy zwycięstwo nad śmiercią, które Bóg obiecuje swoim ludziom (2Kor 4:14).
 • W obietnicy Jezusa, że powróci i odnowi Boży porządek nad całym stworzeniem, widzimy Bożą wierność, Jego nadzwyczajną hojność wobec swoich ludzi i wiele więcej (Obj 22:12).

Innymi słowy, Biblia jest opowieścią, która głosi przesłanie. Zapożyczając frazę od Michaela Hortona, to sztuka teatralna, który prowadzi do powstania dogmatu. To historia pełna nauczania. Zdrowa nauka powstaje na gruncie wielkiej biblijnej historii zbawienia1.

(3) Biblia jest instrumentem w rękach Boga, którym realizuje On swoje odkupieńcze dzieło. Gdy czytamy Pismo Święte, jesteśmy skonfrontowani z głosem żywego Boga (Hbr 4:12-13). A Słowo Boże jest wszechmocne – zawsze osiąga cel, który zamierzyło (Iz 55:10-11). Jednym z tych celów jest zbawianie grzeszników i uświęcanie tych, którzy są w Chrystusie (1P 1:23-25; J 17:17, 1Ts 2:13). Dlatego też, gdy otwieramy Pismo Święte, powinniśmy oczekiwać, że zostaniemy przez nie zmienieni. Powinniśmy oczekiwać, że popchnie nas dalej ścieżką naszego pielgrzymowania. Powinniśmy oczekiwać, że ukształtuje nas bardziej na podobieństwo Chrystusa.

Ponieważ Biblia jest opowieścią z przesłaniem, powinniśmy zwracać uwagę zarówno na opowieść, jak i przesłanie, nawet jeśli nigdy nie oddzielaliśmy ich zbyt grubą linią.

Niniejszy tekst został zaczerpnięty z książki Zdrowa nauka Bobby Jamiesona, którą możesz nabyć w księgarni FEWA. Kliknij tutaj, aby złożyć zamówienie. Wykorzystano za zgodą 9Marks i FEWA

Przypisy

 1. Jeśli chciałbyś dokładniej zgłębić ten temat, odsyłam cię do dyskusji Michaela Hortona w The Christian Faith, 19, 27-30.
Udostępnij!
  Dołącz!
  Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.