Słuchaj, by być wysłuchanym

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam.

J 15,7

Musimy słuchać tego, co mówi Pan Jezus, jeśli oczekujemy, że On wysłucha tego, co mówimy my. Jeśli nie jesteśmy gotowi, by słuchać Chrystusa, On nie wysłucha nas. Będziemy wysłuchani tak, jak słuchamy sami. Co więcej – to, co słyszymy, musi w nas pozostać, żyć, trwać w naszym charakterze jako siła sprawcza i moc. Musimy przyjąć prawdy, których Pan Jezus nauczał, oraz przykazania, które nam zostawił, i poddać się pod kierownictwo Jego Ducha – inaczej będziemy bezsilni przed tronem Jego łaski.

Gdy przyjmujemy Jego Słowo i gdy ono w nas trwa, otwiera się przed nami niezmierzony obszar przywilejów! Możemy się modlić zgodnie z naszą wolą, ponieważ już podporządkowaliśmy ją przykazaniu Pana. W taki sposób, podobnie jak Eliasz, jesteśmy przygotowywani, by korzystać z „klucza do nieba” i zamykać lub wypuszczać chmury. Jeden taki człowiek wart jest tysiąca przeciętnych chrześcijan. Czy pragniemy z pokorą wstawiać się za Kościołem i światem, oraz jak Luter otrzymywać od Pana to, czego chcemy? Musimy zatem nadstawić ucha na głos Umiłowanego, cenić Jego słowa i skrupulatnie je wypełniać. Kto pragnie modlić się skutecznie, musi wpierw uważnie słuchać.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.