Bóg może cię wzmocnić

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

Lecz wy bądźcie mocni i nie opuszczajcie waszych rąk, gdyż jest nagroda za wasze uczynki.

2 Krn 15,7

Bóg uczynił wielkie rzeczy dla króla Asy oraz dla Judy, ale nadal byli oni słabymi ludźmi.  Ich stopy potykały się na drogach Pańskich, a serca były niezdecydowane i dlatego musieli zostać ostrzeżeni: Pan będzie z nimi, dopóki oni będą z Nim, ale jeśli zapomną o Nim, opuści ich (2 Krn 15,2). Przypomniano im także o ich siostrzanym królestwie, o tym, jak daleko odeszło w swoim buncie i jak Pan okazał się dla niego łaskawy, gdy pokutowało (2Krn15,3-4). Zamierzeniem Pana było utwierdzenie Jego ludu na Jego drogach i umocnienie w sprawiedliwości. Podobnie powinno być z nami. Bóg zasługuje na to, byśmy służyli Mu z siłą na jaką nas tylko stać.

Służba Bogu warta jest poświęcenia wszystkiego. Odnajdziemy najlepszą nagrodę w pracy dla Pana, jeśli będziemy wykonywać ją z gorliwością. Nasz trud nie jest daremny w Panu i my o tym wiemy. Praca wykonywana połowicznie nie przyniesie nagrody, ale jeśli włożymy w nią całe swoje serce, doświadczymy dobrobytu. Autor niniejszego tekstu otrzymał ten werset w czasie wielkiej burzy, a wraz z nim przyszła zachęta, by zaangażował całą swoją moc oraz zapewnienie dotarcia do bezpiecznej przystani wraz z cennym ładunkiem.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.