Wiara przynosi błogosławieństwo, a uczynki - jako sposób na zbawienie, odkupienie, przebaczenie, pojednanie i dostanie się do nieba - przynoszą przekleństwo.
Wszyscy są przeklęci. I nie są przeklęci przez Szatana, są przeklęci przez Boga. To przekleństwo spełni się w wiecznej karze i wiecznym żalu, od których nie będzie świadomej ucieczki ani wyzwolenia. Każdy człowiek w historii rodzi się przeklęty i to przekleństwo jest trwałe oraz wieczne.
Żyjemy w takim samym świecie, w którym żyli Paweł i Galacjanie. Jest to świat, w którym istnieje jedyna prawda. Ewangelia Jezusa Chrystusa objawiona na kartach Pisma Świętego: Boży plan zbawienia tylko przez wiarę, niezależnie od uczynków.
Czy jako chrześcijanin zostałeś kiedykolwiek oskarżony o legalizm? Słowo to często jest błędnie używane w chrześcijańskiej subkulturze. R.C. Sproul o 3 rodzajach legalizmu.
Debata między pelagianizmem a augustianizmem może być postrzegana jako debata między humanizmem a chrześcijaństwem. Zaś w Kościele walka toczy się między poglądem augustiańskim a różnymi formami semipelagianizmu.
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.