Przespałem się ze swoją dziewczyną — co teraz?

SubskrybujApple Spotify Google YouTube

Transkrypcja audio

W dzisiejszym odcinku pytanie na temat grzechu seksualnego:

Witam pastorze Johnie. Jestem słuchaczem z Bliskiego Wschodu. Przespałem się ze swoją dziewczyną dwa dni temu i teraz oboje jesteśmy zranieni i czujemy się brudni, tani i zawstydzeni. Nie możemy nawet na siebie spojrzeć. Oboje jesteśmy nowo narodzonymi wierzącymi w Chrystusa, ale zostaliśmy zwabieni w pokuszenie.

Czy jest jakakolwiek nadzieja, że znowu możemy stać się czyści i zostać oczyszczeni z naszego grzechu? Wiem, że krew Jezusa zakrywa wszystkie grzechy, ale jak możemy odzyskać czystość naszego związku? A może jest ona nie do odzyskania? Co mamy teraz zrobić?

Coś straconego

Myślę, że ten młody człowiek z Bliskiego Wschodu zaczyna z odpowiednim nastawieniem. Wygląda na to, że jest zdruzgotany, a to znaczy, że rozumie, iż coś zostało bezpowrodnie utracone. On i jego dziewczyna nigdy nie będą w stanie cofnąć się do czasu sprzed zbliżenia seksualnego i go unieważnić. Oni stracili coś bardzo cennego. 

Chociaż mogę wydawać się ostry, to zaczynam w ten sposób, ponieważ odczuwam troskę o tych, którzy nas słuchają, a którzy nie stracili swojego dziewictwa. Jest ono bardzo drogocenne dla mężczyzn i kobiet. Świat postrzega ją jako słabość – a nawet jako głupotę.

Bóg postrzega ją jako jako ogromną siłę i piękno nie do opisania. Jestem chętny, aby pomóc słuchaczom zachować ich seksualną czystość i dziewictwo zanim je stracą, tak samo jak jestem chętny, aby pomóc tym, którzy je stracili, przywrócić tę czystość, która jest możliwa dzięki Chrystusowi. Dlatego właśnie zaczynam w ten sposób. 

Obustronne przebaczenie jest bardzo skomplikowane i wymaga łaski na każdym kroku. 

Myślę, że ten młody człowiek zaczyna we właściwym miejscu. Jest załamany. Wie, że coś pięknego zostało stracone i wie, że krew Jezusa zakrywa wszystkie grzechy. To jest dobry początek. 

Ci, którzy lekceważą swoje grzechy i traktują krew Jezusa, jako swego rodzaju doraźne rozwiązanie, nigdy nie widzieli prawdziwej ceny tego, co Jezus zrobił, aby nabyć ich czystość. Więc pozwólcie, że podzielę się kilkoma obserwacjami, które mogą okazać się zbawienne i dać nadzieję dla naszego przyjaciela z Bliskiego Wschodu i jego dziewczyny. 

Bóg nagradza wierność 

Chciałbym szybko zwrócić uwagę na to, co on już wie – ale używając tekstu biblijnego. Pierwszy list do Koryntian 6:18 mówi „Uciekajcie od nierządu”. Bożą wolą dla niezamężnych ludzi jest to, aby wstrzymywali się od stosunków seksualnych. Bóg sprawia, że jest to możliwe dzięki mocy Ducha Świętego przez wiarę w Jego obietnice. I we wspaniały i szczególny sposób nagradza singli, którzy w ten sposób oddają mu cześć.  

Wierne małżeństwo jest nagradzane w szczególny sposób. Również czyste i święte życie w stanie wolnym nagradzane jest w szczególny sposób za wierność. Zamężni ludzie mogą wielbić Boga w sposób, w jaki nie mogą tego robić single i single mogą wielbić Boga w sposób, w jaki nie mogą tego robić zamężni. To nie jest kwestia niższości lub wyższości. Stan wolny i czystość to bardzo ważne powołanie u Boga. To jest pierwsza rzecz, którą chciałbym powiedzieć.

Bóg przebacza grzesznikom

Nasz słuchacz już to wie, ale raz jeszcze, chcę to przekazać słowami Pisma, żeby usłyszał to od Chrystusa, nie tylko ode mnie. Więc powiedziałbym do niego: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiedzieli. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki” (Marka‬ ‭3:28). Odłóżmy teraz na bok kwestię, co oznacza, bluźnić przeciwko Duchowi Świętemu. Zajmiemy się tym innym razem.

Pozwólmy sobie wszyscy, ze łzami wdzięczności, drżąc z radości, po prostu rozkoszować się tymi słowami: „Wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim”. To zapiera dech w piersiach. Czy możesz sobie wyobrazić coś wspanialszego dla takiej osoby, jak łotr na krzyżu, który nie znał nic nic poza grzechem – przez wiele lat swojego życia? 

Innymi słowy, nie ma żadnego konkretnego grzechu, lub rodzaju grzechu, który byłby tak ohydny, tak okropny, tak obraźliwy wobec Boga, że nie mógłby być przebaczony przez krew Jezusa. Apostoł Jan ujął to tak: „Jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas z wszelkiej nieprawości” (1Jana 1:9). A więc to jest moja druga rzecz, o której chciałem powiedzieć. 

Przerzucanie się winą

To będzie teraz ogromne wyzwanie dla tej pary, aby w ich sytuacji wybaczyć sobie nawzajem – nie tylko otrzymać przebaczenie od Boga, ale także od siebie nawzajem. Efezjan 4:32 mówi: „Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie”. To nie jest łatwe. 

Chcę tylko pomóc im uświadomić sobie, jak będzie to trudne, i by nie poddali się zbyt szybko. Tym, co sprawia, że tak trudno jest sobie wybaczyć w tej konkretnej sytuacji jest nie tylko to, że my wszyscy jesteśmy dumnymi i samolubnymi ludźmi, którzy nie lubią korzyć się przed innymi. W tej sytuacji istnieje również subtelna pokusa, aby przerzucić na drugą osobę winę, która należy (przynajmniej częściowo) do ciebie.

Jest możliwe, aby komuś wybaczyć, ale wciąż nie ufając w pełni tej osobie. Na zaufanie trzeba zasłużyć. Na przebaczenie, nie. 

Podczas gdy ten młody człowiek może odczuwać wstyd i poczucie winy, że nie wziął większej odpowiedzialności za czystość, jako mężczyzna, który jest liderem i inicjatorem, może on gdzieś po cichu mówić do samego siebie, że ona była w pewien sposób uwodzicielska: ona mogła mu pomóc przestać, a tego nie zrobiła. 

Ten młody człowiek może odczuwać wstyd i poczucie winy, że jako mężczyzna, który jest liderem i inicjatorem, nie wziął większej odpowiedzialności za czystość. Ale może gdzieś po cichu mówić do samego siebie, że ona była w pewien sposób uwodzicielska: ona mogła mu pomóc przestać, a tego nie zrobiła. Tak więc zaczyna przerzucać winę na nią. 

A ona być może robić dokładnie to samo. Może odczuwa wstyd i poczucie winy, że była zbyt uległa, lub nawet uwodzicielska i że nie oparła się wtedy, kiedy powinna. Ale może zacząć przerzucać winę na niego i obwiniać go za to, że on jej nie uchronił w momencie pokusy. 

Ryzykowne przebaczenie 

Innymi słowy, obustronne przebaczenie nie jest prostą sprawą, ponieważ aby przebaczenie było pełne, całkowite i prawdziwe, musi mieć miejsce przyznanie się i skrucha, które są autentyczne i trwałe. Oboje muszą całkowicie przyznać się do swojej winy i oboje, w rzeczy samej, są winni tego co zaszło. Tak, są winni. Oboje muszą być gotowi, aby przyznać się do swojej roli w tym grzechu. Nawet w obliczu ryzyka, że druga osoba może to wykorzystać i obwiniać drugą stronę w większym stopniu niż powinna.

Widzisz teraz, że potrzebna jest nie tylko łaska przebaczenia, ale także łaska podjęcia ryzyka bycia wykorzystanym. Łaska by zaryzykować dźwiganie większej ilości oskarżeń niż wydaje ci się to właściwe. Łaska, aby traktować drugą osobę lepiej niż myślisz, że ty jesteś traktowany. Łaska, aby pozostać uniżonym przed krzyżem, kiedy masz pokusę, aby powstać i czuć się lepszym (nawet w poczuciu wyższości własnej skruchu). Obustronne przebaczenie jest bardzo skomplikowane i wymaga łaski na każdym kroku. 

Wybacz i znieś

I czwarta rzecz którą chciałbym powiedzieć. Ze względu na wszystkie niedoskonałości życia ludzkiego i wszystkie niejasności otaczające wzajemne przebaczenie, potrzebne będzie ogromne doświadczenie rzeczywistości kryjącej się za staromodnym słowem “znaszać” [lub “znosić” używane we współczesnych tłumaczeniach Biblii – przyp. red.]. 

“Znoszenie” (przetrzymanie) jest tym, co robisz, kiedy przebaczenie nie zaradziło do końca napięciom istniejącym pomiędzy wami: myślisz, że ta druga osoba powinna była zrobić więcej. Że powinna zmienić się bardziej. Myślisz, że powinna bardziej żałować. Ona nie zrobiła tego, co twoje przeczucie mówi ci, że powinna była zrobić. 

Więc możesz albo opuścić ten związek (to zniszczyło miliony małżeństw), albo możesz “znieść” – co znaczy, “przetrzymać” lub “wytrwać”. Biblia mówi o tym sposobie. Paweł mówi w 1 Koryntian 13:7, „Miłość wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko przetrzyma”. Spójrz, on mówi o tym dwukrotnie: „wszystko znosi (…) wszystko przetrzyma”.

Kluczowy fragment w temacie znoszenia to Kolosan 13:7. Brzmi on tak: „Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; Znosząc jedni drugich” lub można to przetłumaczyć, jako “przetrzymać”, “znosić” jedni drugich. „I przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu”, i tak dalej. Wybacz i znieś. Wybacz i znieś. 

Odbuduj zaufanie, cegiełka po cegiełce 

Piątą rzeczą, którą bym powiedział do naszego przyjaciela z Bliskiego Wschodu, który się zmaga z tym bałaganem, który zrobili, to rzecz następująca: odbudowanie zaufania wymaga czasu. Jest możliwe, aby komuś wybaczyć, ale wciąż nie ufając w pełni tej osobie. Na zaufanie trzeba zasłużyć. Na przebaczenie, nie.

Tak, ponowna czystość jest możliwa. Tak, przebaczenie jest możliwe. Tak, przetrzymanie jest możliwe. Tak, zaufanie jest możliwe. 

Ufamy komuś, ponieważ on udowodnił, że jest godny zaufania, a nie dlatego, ponieważ mówi, że jest godny zaufania. Oznacza to, że kiedy zawiedziemy czyjeś zaufanie (a to właśnie stało się w ich przypadku), to potrzeba będzie trochę czasu, aby ponownie zdobyć zaufanie co do naszego charakteru.

Więc bądźcie wobec siebie cierpliwi i szczerzy w tej kwestii. Jest niezmiernie bolesne spojrzeć komuś w oczy i powiedzieć: „Nie wiem, czy mogę ci już całkowicie zaufać”. Samo to może wystarczyć, aby zniszczyć związek. Ale bycie nieuczciwym, aby zachować związek w dłuższej perspektywie będzie siało spustoszenie.

Zanurz się w nadziei ewangelii

Ostatnią rzeczą, jaką chciałbym powiedzieć to po prostu wspaniałe słowo ewangelii nadziei. Tak, ponowna czystość jest możliwa. Tak, przebaczenie jest możliwe. Tak, przetrzymanie jest możliwe. Tak, zaufanie jest możliwe. A oto kluczowy, piękny – piękny – tekst: 1 Koryntian 6:9-11. 

Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie odziedziczą królestwa Bożego? Nie łudźcie się: ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani zniewieściali, ani mężczyźni współżyjący ze sobą; Ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani złorzeczący, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego.

A potem jest napisane: „A takimi niektórzy z was byli”. Byli. To może być powiedziane o was. Mówię do was – do tej pary, która może słucha tego razem. To może być powiedziane o was: „Takimi byli”. Byliście niemoralni seksualnie. „A takimi niektórzy z was byli. Lecz zostaliście obmyci, lecz zostaliście uświęceni, lecz zostaliście usprawiedliwieni w imię Pana Jezusa i przez Ducha naszego Boga”.

Wykorzystano za zgodą DesiringGod.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.