Jak możemy poznać Boga?

Transkrypcja audio

Kim jest Bóg… i jak możemy Go poznać? W dzisiejszym odcinku Pastor John Piper, odpowie na to niezwykle ważne i często zadawane pytanie.

Uwielbiam, kiedy ludzie są na tyle bezpośredni i szczerzy, że pytają wprost: Kim jest Bóg? I myślę, że słuszne i pomocne jest podzielenie tego pytania na części – a mianowicie: Skąd w ogóle możemy znać odpowiedź? Gdzie możemy jej szukać? Czy Bóg rzeczywiście objawił gdzieś odpowiedź na to pytanie? A jeśli tak, to kim jesteś, Boże?  

Kiedy stawiam się na miejscu osoby pytającej „Kim jest Bóg?”, nie mogę powstrzymać się od myśli, że być może pierwszym pytaniem, jakie ktoś powinien zadać, jest: za kogo uważa się John Piper, aby myśleć, że jest w stanie odpowiedzieć na największe pytanie świata? A odpowiedź brzmi: John Piper jest wskaźnikiem. Objawienie się Boga człowiekowi nie dokonuje się we mnie; wszystko, co mogę zrobić, to wskazać: Tam. Jest tam! To jest objawienie Boga. To jest miejsce, w którym Bóg postanowił dać poznać, kim jest. Spójrzcie tam. Posłuchajcie tego. 

Gdzie więc powinniśmy szukać? Na co ja wskazuję? Na co wskazuje John Piper? I co zobaczysz, gdy tam spojrzysz? Wskażę pięć miejsc, w których, mam nadzieję, będziesz szukał – nie u mnie, szukaj tam – w miejscach, w których Bóg nam się objawił, w których mówi nam, kim jest. 

1. Jesus Chrystus

Po pierwsze, spójrz na Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział w Jana 18:37: „Ja po to (…) przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie”. Następnie w Jana 14:6 powiedział: „Ja jestem (…) prawdą (…). Nikt nie przychodzi do [Boga] jak tylko przeze mnie”. A w Jana 8:19 powiedział: „Gdybyście mnie znali, znalibyście [Boga]”. Wiedzielibyście, kim On jest. Dlaczego? Ponieważ w Jana 10:30 On powiedział: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. Nikt w historii świata nie wysunął tak wyniosłych roszczeń – można by nawet powiedzieć, szalonych roszczeń – a potem poparł je życiem pełnym prawości, piękna i mocy.

Jezus sam objawia, kim jest Bóg, i autorzy, których wybrał, objawiają, kim jest Bóg.

Największą decyzję, jaką ktokolwiek (np. słuchacze tego podcastu) może podjąć, jest zdecydowanie, czy Jezus mówił prawdę. Skąd możesz to wiedzieć? Skąd możesz wiedzieć, czy Jezus mówił prawdę? Odpowiedź jest następująca: poprzez poznanie Go. Poprzez czytanie czterech relacji Jego życia, zwanych Ewangeliami Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Jeśli nie masz pewności odnośnie tego, kim On jest, to mam nadzieję, że ta kwestia stanie się priorytetem w twoim życiu: czy Jezus mówi prawdę o sobie i o tym, kim jest Bóg? 

2. Nowy Testament

Oto drugie miejsce, w którym wskazuję wam na objawienie tego, kim jest Bóg: zanim Jezus został ukrzyżowany, zmartwychwstał i wstąpił do nieba, powiedział do tych, których wybrał, że są Jego upoważnionymi rzecznikami: „Gdy przyjdzie on, Duch prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę” (Jana 16:13). 

Innymi słowy, Jezus nie tylko twierdził, że mówi prawdę, i że jest objawieniem tego, kim jest Bóg, ale także zapewnił wiarygodne pisma o sobie i o swojej prawdzie poprzez tych pierwszych uczniów. Pisma te nazywane są Nowym Testamentem. Pisma natchnione przez Ducha Świętego mówią tak: „[Jezus] będąc blaskiem jego chwały i wyrazem jego istoty i podtrzymując wszystko słowem swojej mocy” (Hebrajczyków 1:3). Tak więc sam Jezus objawia, kim jest Bóg, i autorzy, których wybrał, objawiają, kim jest Bóg. 

3. Stary Testament

Oto trzecie miejsce, w którym można znaleźć to, kim jest Bóg: sam Jezus i Jego uczniowie wskazali nam Pisma żydowskie, jako wiarygodne objawienie tego, kim jest Bóg. Żydzi nazywają tę księgę Tanach, co jest skrótem od Prawa (Tora), Proroków (Newiim) i Pism mądrościowych (Ketuwim). Chrześcijanie nazywają to Starym Testamentem. 

Wyznawcy Jezusa nie odrzucają Pism żydowskich. Wierzymy, że Jezus wypełnia Pisma żydowskie; nie odrzuca ich. Powiedział: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić” (‭‭Mateusza‬ ‭5:17‬). Dlatego chrześcijańska Biblia składa się zarówno ze Starego Testamentu, czyli Pism żydowskich, jak i z Nowego Testamentu, napisanego przez naśladowców Jezusa. 

4. Stworzenie 

Oto czwarte miejsce, w którym można szukać objawienia tego, kim jest Bóg: spójrz na świat natury, na przyrodę. Zarówno Nowy, jaki Stary Testament, wskazują na przyrodę i mówią: „Patrzcie, jeśli macie oczy, które widzą; tam jest objawiony Bóg”. To, kim On jest, jest tam objawione. Przyroda nie jest Bogiem, ale Bóg jest Stwórcą przyrody i objawia się poprzez przyrodę.

Stary Testament mówi o tym w następujący sposób: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, a firmament obwieszcza dzieło jego rąk” (‭‭Psalmów‬ ‭19:1‬). Nowy Testament ujmuje to tak: „To bowiem, co niewidzialne, to znaczy [Boża] wieczna moc i bóstwo, są widzialne (…) przez to, co stworzone” (Rzymian 1:20). 

5. Sumienie

Oto piąte i ostatnie miejsce, w którym można szukać tego, kim jest Bóg – zajrzyj do własnego serca, do własnego sumienia. Nie mówię, że możesz sobie wymyślić, kim jest Bóg używając wyobraźni i sprawić, że będzie kimkolwiek zechcesz. Wielu ludzi tego próbuje. Ale ja nie o tym mówię. To cię do niczego nie doprowadzi. Mam na myśli coś zupełnie przeciwnego: jeśli jesteś szczery, twoje serce konfrontuje cię z niezmienną rzeczywistością, której nie da się przekształcić w cokolwiek byśmy chcieli. 

Nowy Testament mówi tak: „Oni to ukazują działanie [Bożego] prawa wpisanego w ich serca, za poświadczeniem ich sumienia i myśli wzajemnie się oskarżających lub też usprawiedliwiających” (‭‭Rzymian‬ ‭2:15‬). Innymi słowy, nasze własne serca mówią nam, że istnieje Bóg, którego prawo jest wypisane na naszym sumieniu, i że my to prawo złamaliśmy. My wszyscy o tym wiemy, czujemy to głęboko w momentach naszej największej szczerości. 

“Pokaż mi, kim jesteś”

Kiedy więc słyszę pytanie, to absolutnie zasadnicze pytanie, które chciałbym, aby wszyscy na całym świecie zadawali ze śmiertelną powagą: „Kim jest Bóg?”, moja pierwsza myśl jest następująca: John Piper nie jest źródłem objawienia. Jestem głosem wołającym na pustyni, że tak powiem, jak stary Jan Chrzciciel – wskaźnikiem: Patrzcie! Patrzcie! Ja muszę stawać się mniejszym, a Jezus musi wzrastać (‭‭Jana‬ ‭3:30‬).  

Jezus jest głównym objawieniem tego, kim jest Bóg. Natchniony przez Boga Nowy Testament jest prawdziwym objawieniem tego, kim On jest. Pisma żydowskie, z Jezusem jako ich wypełnieniem – cały Stary Testament – są prawdziwym objawieniem tego, kim jest Bóg. Każdego ranka, każdej nocy i przez cały dzień przyroda obwieszcza, że istnieje potężny, pełen chwały i mądrości Bóg Stwórca. 

Na naszych sercach wypisane jest objawienie, że istnieje Bóg, i że Jego wolą jest, aby Jego stworzenia Go poznały.

I każdy człowiek, każdy z nas, w głębi serca, w najbardziej trzeźwych momentach swojego życia, wie, że nie jesteśmy jedynie zbiorem atomów, cząsteczek, substancji chemicznych i energii w bezsensownym procesie ewolucji. My wiemy – wiemy – że nie tym jesteśmy. Na naszych sercach wypisane jest objawienie, że istnieje Bóg, i że Jego wolą jest, aby Jego stworzenia Go poznały, dziękowały Mu i wielbiły Go. I wiemy, że my wszyscy upadliśmy – co sprawia, że dalsza część tego pytania jest tym bardziej ważna. 

Kim jest Bóg? Czy jest On istotą nie tylko potężną, ale również osobową? Czy gniewa się na świat głównie dlatego, że my wszyscy tak bardzo zawiedliśmy w oddawaniu mu czci? A może jest Bogiem miłosierdzia – albo zarówno sprawiedliwości, jak i miłosierdzia? Czy Bóg podjął jakieś działania, aby nam pomóc? Czy może nawet chce nawiązać z nami relację? 

Dlatego chciałbym prosić wszystkich, którzy tego słuchają: Potraktujcie te pytania jako najważniejsze pytania waszego życia. I rozważcie te pięć miejsc, w których Bóg się objawił. Zastanów się nad nimi, wypróbuj i powiedz Bogu: „Jestem gotów uwierzyć i się poddać. Jeśli to jest prawda, jestem gotowy. Pokaż mi, kim jesteś”.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.