Czy nasze grzechy blokują nasze modlitwy?

Transkrypcja audio

Czy wszystkie grzechy są przeszkodą w naszej modlitwie? Dzisiaj zajmiemy się naprawdę świetnym pytaniem. Oto co napisał słuchacz naszego podcastu. „Witaj pastorze, dziękuję za ten podcast! Biblia mówi, że modlitwy mężów, mogą doznawać przeszkód, gdy ci nie okazują szacunku swoim żonom. Widzimy to w 1 Piotra 3:7. Czy jest to szczególny przypadek dotyczący wyłącznie małżeństw? Czy też jest to ogólna zasada? Czy wszystkie nasze grzechy ograniczają skuteczność naszych modlitw?”.

Odpowiedź na pierwsze pytanie jest przecząca – mianowicie, czy sprawa dotyczy tylko małżeństw? Nie, a za chwilę zobaczymy dlaczego. Odpowiedź na drugie pytanie brzmi: niekoniecznie. Czy wszystkie nasze grzechy utrudniają skuteczność naszej modlitwy? Niekoniecznie. Po pierwsze dlatego, że Bóg w swoim miłosierdziu może okazać szczególną łaskę, odpowiadając na modlitwę pomimo niektórych naszych grzechów, a innym razem może okazać dyscyplinującą łaskę, wstrzymując się z odpowiedzią na modlitwę. Gdyby Bóg uzależniał odpowiedzi na nasze modlitwy z naszymi grzechami, to nie otrzymalibyśmy żadnych odpowiedzi. Dlatego nigdy nie powinniśmy myśleć, że odpowiedź na modlitwę świadczy o braku grzechu. Nie powinniśmy jednak wyciągać z tego wniosku, że nie ma żadnego związku między naszym grzeszeniem a odpowiedziami na nasze modlitwy.

Zakłócenie społeczności 

Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy zasada z 1 Listu Piotra 3:7 ma zastosowanie tylko w małżeństwie, czy też dotyczy szerszego zakresu. Oto, co mówi ten werset: 

Podobnie wy, mężowie, żyjcie z nimi umiejętnie, okazując im szacunek jako słabszemu naczyniu kobiecemu i jako tym, które współdziedziczą łaskę życia, aby wasze modlitwy nie doznały przeszkód.

W jaki sposób modlitwy doznają przeszkód? W tym wersecie znajduję co najmniej trzy znaczenia.

Po pierwsze, może być tak, że modlitwy, które doznały przeszkód, to modlitwy męża i żony, które oni powinni odmawiać razem. Brak troski i szacunku ze strony męża podważa tę wspólnotę, którą oni powinni mieć, tak że nie odczuwają żadnej harmonii, kiedy są razem. Wspólna modlitwa nie ma więc miejsca. Nie modlą się już razem, ponieważ coś ich poróżniło, ponieważ on nie robi tego, co powinien robić w tym wersecie. To jest pierwsze możliwe znaczenie. 

Oto drugie znaczenie. Modlitwy męża doznały przeszkód, ponieważ jego serce jest tak egoistycznie nastawione wobec do żony, że jego modlitwa – nie tylko odpowiedź na modlitwę, ale i sama jego modlitwa – jest utrudniona. Sama modlitwa nie wypływa już z jego serca. Innymi słowy, on po prostu przestaje się modlić. Jego serce jest tak źle nastawione wobec żony, że nie chce się już zbliżyć do Boga w pokorze i potrzebie. Po prostu przestał się modlić. 

Trzecie znaczenie jest następujące: mężczyzna modli się, ale Bóg nie odpowiada na jego modlitwy, ponieważ jego serce jest nie w porządku wobec żony. 

Trzy sposoby utrudniające modlitwę

Myślę, że wszystkie trzy powyższe znaczenia są prawdziwe. Wszystkie te wyjaśnienia wersetu 1 Piotra 3:7 są prawdziwe. Innymi słowy, jeśli mąż nie jest uprzejmy, łagodny i czuły wobec swojej żony jako słabszego naczynia, jeśli nie jest pełen szacunku, poważania i podziwu dla niej jako współdziedziczki łaski życia, to wystąpią wszystkie te trzy przeszkody. 

  1. Zaburzona zostanie ich relacja, a tym samym zagrożona zostanie ich wspólna modlitwa. 
  2. Jego serce stanie się oziębłe, a życie modlitewne wygaśnie. 
  3. Jego modlitwy mogą zostać odrzucone, ponieważ nie okazuje on miłosierdzia swojej żonie. 

Oto dlaczego uważam, że wszystkie te trzy powyższe stwierdzenia są prawdziwe. I wychodzę teraz poza 1 Piotra, aby pokazać, dlaczego są one rzeczywiste. 

1. Załamanie w poziomie prowadzi do załamań w pionie.

Kiedy Jezus mówi w Ewangelii Mateusza 18:19: „Jeśli dwaj z was na ziemi będą zgodnie prosić o cokolwiek, otrzymają to od mego Ojca, który jest w niebie”, to Jezus wskazuje na pewną zasadę. Załamanie w relacji poziomej, gdy dwie lub trzy osoby nie są w stanie się już dalej porozumieć, spowoduje załamanie pionowego błogosławieństwa od Boga. Jeśli więc mąż i żona oddalą się od siebie duchowo, to – jak wynika z Mateusza 18:19 – nie będzie między nimi harmonii, która sprowadza Boże błogosławieństwo. To jest numer jeden. 

2. Brak miłości do innych ujawnia brak miłości do Boga.

Kiedy Jan pisze w 1 Jana 4:20: „Kto bowiem nie miłuje swego brata, którego widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi?”, Jan sugeruje, że brak miłości w poziomie sygnalizuje załamanie się pionowej miłości do Boga. Innymi słowy, brak miłości do żony lub do innych chrześcijan sygnalizuje, że tracimy zdolność przychodzenia do Boga w miłości. Nie potrafimy się modlić, ponieważ tak naprawdę nie kochamy Boga.

3. Szydzimy z Boga, gdy prosimy Go o to, czego sami odmawiamy.

Jestem jednak skłonny sądzić, że Piotr ma na myśli przede wszystkim trzecie możliwe znaczenie wersetu 1 Piotra 3:7 – mianowicie, że jeśli nadal grzeszymy przeciwko naszym żonom lub innym chrześcijanom, to zamykamy sobie drzwi przed napływającą do nas łaską  wysłuchanej modlitwy. Jakub mówi na przykład w Liście Jakuba 4:3: „Prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego że źle prosicie, chcąc tym zaspokoić wasze żądze”. Innymi słowy, Bóg czasami odmawia odpowiedzi na modlitwę, ponieważ mamy w naszym sercu grzeszne zamiary. Nasza modlitwa nie ma na celu uzdrowienie zepsutej relacji, ale jej celem jest jakaś światowa korzyść.

Bóg czasami odmawia odpowiedzi na modlitwę, ponieważ mamy w naszym sercu grzeszne zamiary.

Jezus ujął to najbardziej dobitnie w Modlitwie Pańskiej, kiedy powiedział: „I przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili” (‭‭Mateusza‬ ‭6:12‬). Innymi słowy, jeśli chowasz urazę do swojej żony lub traktujesz innych ludzi bez miłosierdzia, a potem wołasz do Boga o miłosierdzie, to po prostu kpisz sobie z Boga. A Bóg nie pozwoli, by z Niego kpiono. „Błogosławieni miłosierni, ponieważ oni dostąpią miłosierdzia” (‭‭Mateusza‬ ‭5:7‬). 

Wszystkie oczy zwrócone na sprawiedliwych

Ale głównym powodem, dla którego myślę, że właśnie to ma na myśli Piotr, kiedy zwraca się do mężów i mówi, że ich modlitwy doznają przeszkód, jeśli nie miłują swoich żon tak, jak powinni – głównym powodem jest to, że w następnym akapicie, w następnym wersecie, zaczyna on od wyjaśnienia, że ta sama zasada obowiązuje w odniesieniu do wszystkich chrześcijan we wszystkich naszych relacjach. Zaraz po stwierdzeniu, że mężowie nie otrzymają odpowiedzi na modlitwę, jeśli nie będą szanować swoich żon, mówi on: 

Na koniec zaś wszyscy bądźcie jednomyślni, współczujący, miłujący braci, miłosierni i uprzejmi. Nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę. Przeciwnie, błogosławcie, gdyż wiecie, że do tego zostaliście powołani, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. (1 Piotra‬ ‭3:8-9‬) 

A potem zaczyna to argumentować. Argumentuje, cytując Psalm 34:12-16. Posłuchajcie, w jaki sposób ten Psalm tłumaczy, jak możemy uzyskać odpowiedź na modlitwę. 

Który człowiek chce długo żyć i pragnie wiele dni, aby móc oglądać dobro? Strzeż swego języka od zła, a swoich warg od podstępnej mowy. Odwróć się od zła i czyń dobrze, szukaj pokoju i dąż do niego. Oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie. Lecz oblicze Pana jest przeciwko złoczyńcom. (‭‭Psalmów‬ ‭34:12-16) 

Mężowie, i my wszyscy, usłyszeliśmy w wersecie 7, że modlitwy mężów będą doznają przeszkód, jeśli nie będą oni traktować swoich żon z troską i szacunkiem. A teraz, pięć wersetów później, Piotr mówi nam wszystkim: „Oczy Pana są zwrócone na sprawiedliwych, a jego uszy nachylone na ich wołanie”. Sprawiedliwych – On jest otwarty na sprawiedliwych w ich modlitwie. „Lecz oblicze Pana jest przeciwko złoczyńcom”. Prawdopodobnie ta sama zasada dotycząca małżeństw, odnosi się również do nas wszystkich.  

Mój wniosek jest taki, że to słowo skierowane do mężów, jest w zasadzie słowem skierowanym do wszystkich. Jeśli w relacji, które Bóg nam dał – czy to w małżeństwie, rodzicielstwie, wśród przyjaciół, sąsiadów, znajomych – jeśli w którejkolwiek z tych relacji zaczynamy postępować bez miłości, bez szacunku, bez miłosierdzia, bez uprzejmości, to możemy oczekiwać, że Bóg, w swoim miłosierdziu, wstrzyma swoje błogosławieństwa, podczas gdy my będziemy się modlić. Będzie to pełna miłości dyscyplina wobec Jego dzieci. I powinniśmy wziąć ją sobie do serca, pokutować i postępować godnie Jego powołaniu.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.