Czy Bóg kiedykolwiek da nam więcej, niż możemy udźwignąć?

SubskrybujApple Spotify Google YouTube

Transkrypcja audio

W dzisiejszym odcinku zajmiemy się bardzo popularnymi słowami, które chrześcijanie często wypowiadają w obliczu jakichś problemów. Chodzi o stwierdzenie, że “Bóg nigdy nie da nam więcej niż możemy udźwignąć”. Pastorze, czy Bóg rzeczywiście nigdy nie da nam więcej niż możemy udźwignąć? Opierając się na Biblii, czy takie stwierdzenie jest w ogóle poprawne?

Dwa kluczowe słowa 

Czy to stwierdzenie – „Bóg nigdy nie da nam więcej niż możemy udźwignąć” – jest poprawne biblijnie zależy od tego, co rozumiemy poprzez “nam” i “udźwignąć”. 

Co oznacza „nam”? Czy „nam” oznacza, że Bóg bierze pod uwagę nasze samodzielne możliwości w oparciu o nasze osiągnięcia w radzeniu sobie z trudnościami i w ten sposób odmierza nam te trudności, żeby nie wyszły one poza to, co my – niezależnie, własnymi środkami – możemy udźwignąć? Czy to oznacza „nam”?

“Kiedy przetrwam jakąkolwiek próbę lub dokonam czegoś podczas testu, to jest to zasługa łaski, zdecydowanie zasługa łaski – a nie moja”. 

Lub Czy „nam” oznacza, że możemy to udźwignąć, jeżeli przyjmiemy daną trudność z wiarą w Boże wsparcie i że Bóg wie, że to, co On sam nam da, da nam w łasce umożliwiając nam, aby to udźwignąć? A więc nie myśli On o nas, jak o niezależnych, ale jako zależnych od łaski, którą otrzymujemy razem z daną nam trudnością. O którym z tych dwóch znaczeń mówi to stwierdzenie?

I co oznacza „udźwignąć”? Czy „udźwignąć” oznacza, że nigdy pod żadną trudnością nie upadasz? Czy to oznacza, że żadne twoje zadanie nigdy nie kończy się niepowodzeniem? Czy to oznacza, że nigdy nie popełniasz błędów? Czy to oznacza, że zawsze udaje ci się dostać czwórkę z plusem na każdym z życiowych testów? 

Czy „udźwignąć” oznacza, że zawsze ci się wszystko udaje, a więc nigdy się z niczego nie musisz podnosić, niczego nie żałujesz, z nikim się nie musisz godzić, i że na końcu jesteś zagubiony, ponieważ to jednak ci się nie udało? Które z tych znaczeń przypisujemy słowu „udźwignąć”? 

Zależni od łaski 

Aby na to wszystko odpowiedzieć i podać moją odpowiedź na główne pytanie, spójrzmy na kluczowe fragmenty, które myślę, że nasz słuchacz ma na myśli. 

1 Koryntian 10:13: „Dotychczas nie spotkała was próba” – albo pokusa, ponieważ to jest to samo słowo po grecku – „nie spotkała was próba przekraczająca siły ludzkie. Bóg jest wierny. On nie dopuści, aby was doświadczano [kuszono] ponad wasze siły [ponad to co możesz udźwignąć]. W czasie próby wskaże wam wyjście, abyście mogli ją znieść”.

Kiedy Paweł mówi, że Bóg nie da ci tego, co jest ponad twoje siły, to ma na myśli to, że nie da ci nic czego nie mógłbyś udźwignąć z Bożą pomocą. Wiemy to dzięki kilku innym rzeczom, które on mówi. Na przykład, w 2 Koryntian 9:8 mówi: „Bóg też jest w stanie udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście zawsze we wszystkim mieli dostatek i coraz częściej brali udział w każdym dobrym dziele”.  

Innymi słowy, w każdym doświadczeniu lub pokuszeniu, pytanie brzmi: Czy zrobię to, co powinienem zrobić? Paweł mówi: “Doświadczysz łaski”. On nie mówi tylko: „Liczę na ciebie, że użyjesz swoich środków bez polegania na łasce”. Raczej Bóg mówi nam: „Obdarzam cię łaską, więc będziesz miał łaskę, aby to zrobić, ale nie jesteś niezależny od mojej mocy, którą cię wesprę”.

“Bóg nigdy nie da swoim ludziom doświadczeń, w których by ich nie podtrzymał i nie poprowadził do wiecznej chwały”.  

Paweł powiedział w 1 Koryntian 15:10: „Jednak z łaski Boga jestem tym, czym jestem. A łaska, którą mi okazał, nie była bezowocna. Przeciwnie, więcej niż oni wszyscy pracowałem — chociaż nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną”. Kiedy przetrwam jakąkolwiek próbę lub dokonam czegoś podczas testu, to jest to zasługa łaski, zdecydowanie zasługa łaski – a nie moja. 

Więc moją odpowiedzią na pierwsze pytanie – Co oznacza „nam” w stwierdzeniu „Bóg nigdy nie da nam więcej niż możemy udźwignąć”? – jest, to że „nam” oznacza nas, których wspomaga suwerenna łaska, a nie nas niezależnych od mocy Bożej, od pomocy Boga.  

Podtrzymująca moc

Następnym pytaniem jest: Co oznacza „udźwignąć”? Czy to znaczy nigdy się nie potknąć, nigdy nie doznać porażki, nigdy nie dostać trójki z minusem albo jedynki z testu, który daje nam Bóg? Moją odpowiedzią jest – nie. To nie oznacza tego. Gdybyśmy doskonale polegali na wszystkim, czym On jest dla nas w Chrystusie, zdalibyśmy każdy test na medal, ale Bóg nie obiecuje tego rodzaju doskonałego polegania na Jego wszechmocnej łasce. 

A więc, co jest nam obiecane, kiedy On mówi, że zawsze będziemy mieć, przy każdym teście, wyjście i kiedy mówi On, że będziemy mieli łaskę w każdym dobrym dziele? Myślę, że ostatecznie obiecane jest nam to: Bóg nigdy nie pozwoli nam tak się potknąć albo doznać takiej porażki, z której się nie podniesiemy, nie żałujemy i nie zostaniemy odnowieni. Innymi słowy, On nigdy nie pozwoli nam zgrzeszyć aż do odejścia od wiary i do potępienia. On nam umożliwi wydawanie owoców autentycznej wiary i wytrwałości aż do końca.  

Oto fragmenty, które przekonują mnie do takiego myślenia: 

  • Filipian 1:6: „Jestem przekonany, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa”. 
  • Rzymian 8:30: „Tych zaś, których do tego przeznaczył, tych również powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą”. On będzie cię strzegł. 
  • Łukasza 22: 31-32. Jezus mówi do Piotra: „Szymonie, Szymonie, oto szatan wymógł, aby was przesiać jak pszenicę [albo pozbawić was wiary]. Ja natomiast błagałem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. A ty, gdy się nawrócisz, umacniaj swoich braci”. Innymi słowy, modliłem się o ciebie. Tak, dzisiaj wieczorem się mnie zaprzesz, ale ja cię przyprowadzę z powrotem. Z dzisiejszego testu dostaniesz jedynkę, ale ja sprawię, że zdasz swój życiowy test. 
  • 1 Piotr 1:5: „Bóg strzeże swą mocą przez wiarę, by obdarzyć was zbawieniem”. Boża moc mnie strzeże. On nie pozwoli mi odnieść całkowitej porażki na żadnym teście. 
  • 1 Koryntian 1:8: „On też będzie umacniał was aż do końca, abyście byli nienaganni w dniu przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa”. 

A więc oto moja konkluzja. „Bóg nigdy nie da nam więcej niż możemy udźwignąć”- czy jest to poprawne biblijnie? Tak, jeżeli mamy na myśli, że Bóg nigdy nie obarczy swoich ludzi trudnościami, w których by ich nie podtrzymał i nie poprowadził do wiecznej chwały. Będziemy mogli dokonać wszystkiego, co musimy, aby tam się znaleźć.   

Wykorzystano za zgodą DesiringGod.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.