Czy Biblia jest zbyt skomplikowana dla tych, którzy mają trudności z czytaniem?

Mając około dziewiętnastu lat, nauczyłem się czytać książki. Mam na myśli takie prawdziwe czytanie. Przedtem moja styczność z czytaniem ograniczała się do menu w restauracji czy też programu telewizyjnego. Odkryłem natomiast książkę, którą bardzo pokochałem. Wtedy zacząłem powoli myśleć, że czytanie wcale nie jest takie złe.

Ktoś mi podarował małą książkę napisaną przez mądrego gościa nazywającego się John Owen (znany był również ze względu na wysokie skórzane buty i na włosy, które miały dużo wosku). Pochłonąłem tę książkę. Później odwiedziłem księgarnię chrześcijańską, aby zobaczyć, czy mają więcej książek tego samego autora. Znalazłem jedną, The Death of Death in the Death of Christ, więc ją kupiłem.

Na pierwszej stronie było napisane:

Do Czytelnika,

Jeśli zamierzasz czytać dalej, zachęcam, abyś na chwilę się zatrzymał. Jeśli tak jak wielu w obecnym wieku jesteś osobą, która patrzy na szyldy bądź tytuły i otwierasz książki jak Katon przychodzący do teatru, aby tylko po chwili wyjść – miałeś już swoją rozrywkę; żegnam.

Pozwól mi to sparafrazować: ,,Jeśli w skali od idioty do profesora jest ci bliżej idioty, odłóż tę książkę i odejdź od niej”. Jedna strona, jedno zdanie, jedna linijka i już ktoś mi powiedział: „miałeś już swoją rozrywkę, żegnam”. Czytając te słowa, słyszałem głos Owena drwiący ze mnie przez wieki mówiąc: „Andy, poddaj się, nie ma w tej książce żadnych obrazków, będzie ona dla ciebie zbyt trudna, ona jest poza twoim zasięgiem, wracaj do oglądania telewizji”. Zamknąłem więc tę książkę i od tamtej pory jej nie czytałem.

Moje pytanie jest więc takie: Czy to dotyczy też Biblii? Czy Biblia jest tylko dla profesorów, speców i geeków? Czy jest ona dla Johna Owena, ale nie dla Andy’ego Prime’a? Czy jest tylko dla kaznodziejów a nie dla członków kościoła? Czy Biblia jest tylko dla klasy średniej? Czy może być dla ziomków z dzielni? Czy jest zbyt trudna? Czy jest ona poza zasięgiem zwykłych ludzi i dostępna tylko dla garstki wybrańców?

Słowo Życia

Usłysz słowo Pana z Księgi Powtórzonego Prawa 30:14:  Lecz bardzo blisko ciebie jest Słowo.

W Księdze Powtórzonego Prawa, Mojżesz stał przed Bożym ludem, próbując złapać oddech po wypowiedzeniu trzech ogromnych kazań. Niewątpliwie ludzie byli już zmęczeni słuchaniem, a Mojżesz kończył swoje kazania czteroma określeniami dotyczącymi Słowa w wersetach 30:11-14. Słowo:

  • Nie jest zbyt trudne.
  • Nie jest za dalekie.
  • Nie jest na niebie.
  • Nie jest za morzem.

Bóg mówi, że Jego Słowo nie jest dla ciebie zbyt skomplikowane. Ono nie jest niedostępne, ono nie jest niepraktyczne, nie jest niemożliwe do zrozumienia. Ono nie jest tylko dla ekspertów i nie jest tylko dla twojego księdza czy pastora. Żeby poznać Boga i zrozumieć Jego Słowo, nie potrzebujesz być jakimś bardzo uduchowionym człowiekiem. Znaczenie Słowa nie jest ukryte dla wszystkich ludzi tylko po to, aby mogło być odkryte przez tych bardzo mądrych, którzy przeczytali setki książek.

W wersecie 30:14 jest napisane: Lecz bardzo blisko ciebie jest słowo. To stwierdzenie jest proste i krótkie. Boże Słowo jest bardzo jasne, ponieważ Bóg przyniósł je bardzo blisko. Wystarczająco blisko, żeby je zobaczyć, usłyszeć, dotknąć i wystarczająco blisko, żeby je znać w twoich ustach i w twoim sercu.

To nie jest pierwszy raz, kiedy w Księdze Powtórzonego Prawa jest mowa o „bliskości”.  Wcześniej, w rozdziale 4:5-8 jest napisane:

Patrzcie! Nauczyłem was ustaw i praw, jak mi rozkazał Pan mój Bóg, abyście tak postępowali w ziemi, do której wchodzicie, aby wziąć w posiadanie. Przestrzegajcie ich więc i spełniajcie je, gdyż one są mądrością waszą i roztropnością waszą w oczach ludów, które usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: Zaprawdę, mądry i roztropny jest ten wielki naród. Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak bliski jest nam Pan, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy?I któryż wielki naród ma ustawy i prawa tak sprawiedliwe, jak cały ten zakon, który dziś nadaję?

Księga Powtórzonego Prawa 4:5-8

Bliskość Boga pokazuje Jego wielkość i Jego łaskę. Nieskończony Bóg uczynił siebie znanym dla skończonego ludu. Bóg wszelkiej mądrości dał swoje dobre prawo głupiemu ludowi. Bóg wszechświata przemienia mały nic nieznaczący naród w naród, któremu zazdroszczą wszyscy ludzie na świecie. Święty Bóg, który przybywa do grzesznego ludu.

Kontekst księgi pokazuje nam, że Mojżesz wiedział, że ludzie polegną w posłuszeństwie prawu. Było to nawet oczekiwane, ale nie ze względu na to, że nie mogli zrozumieć Bożych przykazań, tylko dlatego, że nie będą im posłuszni. Pomimo spodziewanej porażki, kontekst również odkrywa obietnicę. W piątej Księdze Mojżeszowej czytamy: „I obrzeże Pan, Bóg twój, twoje serce i serce twojego potomstwa, abyś miłował Pana Boga twego, z całego serca twego i z całej duszy twojej, abyś żył”. Prawdziwa reakcja na prawo nie miała charakteryzować się nadludzkim posłuszeństwem. Przeciwnie, życie miało zostać odnalezione w zaufaniu Bożej obietnicy dotyczącej przyszłości. Wybrać życie oznaczało zaufać, że Bóg się przybliżył ze swoimi obietnicami.

Słowo Chrystusa

Przewróć strony swojej Biblii, otwierając ją na Liście do Rzymian i tam w rozdziale 10 znajdziesz wypełnienie się tej obietnicy. Widzimy tutaj, jak Paweł podpiera się językiem Mojżesza, aby przedstawić podobny, ale nieco rozwinięty punkt widzenia. Od jasności Bożych słów przechodzi on do jasności słów Chrystusa i zbawienia. Paweł cytuje Księgę Powtórzonego Prawa 30, żeby streścić ewangelię. Posiadanie prawa w twoich ustach i znajomość prawa w sercu nie była tylko dla superludzi (5Moj 30), tak samo jak zbawienie nie jest tylko dla tych z superludzkimi umiejętnościami (Rz 10).

Boża wielkość i łaska są widoczne w Jego Słowie, ponieważ jasno widzimy w nim Zbawiciela, wypełnienie się Bożych obietnic z przeszłości. W Liście do Rzymian 10, kamera wyostrza się na Jezusie w najwyższej rozdzielczości. Nie potrzebujesz wstępować do nieba, żeby poznać Boga, ponieważ Bóg zstąpił w osobie swojego Syna. To pokazuje, jak blisko On przybył. Nie potrzebujesz zstępować do głębin, aby być zbawionym, ponieważ Bóg w Jezusie zstąpił do grobu, aby z niego powstać, dając życie. Oto jak bardzo jasnym to się stało.

Apostoł Paweł zwraca uwagę na to, że zbawienie nie jest odnajdywane w próbach posłuszeństwa wobec prawa. To dla nas zbyt trudne. Zamiast tego, jest odnalezione w Bożej łasce. Nie jesteśmy nadludźmi i nie musimy być. Bóg przybył blisko nas ze swoim Bogiem-Człowiekiem, Jezusem Panem. Ten Jezus, który był posłuszny, kiedy my nie byliśmy, który umarł, będąc przeklętym za nasze nieposłuszeństwo, abyśmy mogli żyć w błogosławieństwie Jego posłuszeństwa. W Nim zbawienie jest blisko człowieka, jest w zasięgu naszych rąk i jest ono dostępne dla wszystkich bez wyjątku. Wyrazistość Pisma Świętego polega na tym, jak wyraźny jest Zbawiciel. Chwałą przejrzystości Pisma jest bliskość Zbawiciela.

Dlaczego to ważne

Dlaczego ta doktryna jest ważna w służbie? Większość osób na waszych osiedlach może czytać więcej od ciebie lub mnie. Natomiast niektórzy mogą być analfabetami. Uświadamiając to sobie, nie możemy uciekać od faktu, że Bóg objawił się – w sposób doskonały i skończony – w księdze.

Więc kiedy mierzymy się z osobami, które mają niewielkie doświadczenie lub chęć czytania, z osobami, które nie mają doświadczenia ani chęci poznania Biblii, możemy mieć pewność tego, że kiedy ją otwieramy, Bóg będzie blisko nas i Jezus będzie widoczny.

Owszem, będą rzeczy, których ani oni, ani my, nie rozumiemy w pełni. Westminsterskie wyznanie wiary oświadcza, że „Nie wszystkie rzeczy w Piśmie Świętym są przedstawione z taką samą jasnością”, co w zasadzie oznacza, że są fragmenty trudniejsze do zrozumienia od innych. Nawet apostoł Piotr przyznaje ten fakt, w odniesieniu do pism Pawła; są one trudne do zrozumienia, ale nie niemożliwe, nigdy poza zasięgiem.

Podsumowując, nasza służba jest służbą Słowa. Dlatego naszym zadaniem jest głosić i ogłaszać Boże Słowo tak, aby Bóg przez swego Ducha Świętego otworzył oczy ślepców, a łuski spadły z oczu naszych słuchaczy.

Artykuł ten pierwotnie ukazał się na 20schemes.
Wykorzystano za zgodą 9Marks i Wierni Słowu.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.