10 znaczeń imienia „Jahwe”

Tak rzeczesz do synów Izraelskich: PAN, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, i Bóg Jakóbów posłał mię do was; toć imię moje na wieki, i to pamiętne moje od narodu do narodu.

‭‭II Mojżeszowa‬ ‭3:15‬

W większości tłumaczeń Biblii imię Boże jest tłumaczone jako PAN (wielkimi literami [w przekładach anglojęzycznych – przyp. red.]). Ale po hebrajsku brzmi ono bardziej jak „Jahwe” i jest zbudowane na wyrażeniu „Jam jest”.

Więc za każdym razem, kiedy słyszymy słowo Jahwe, albo widzimy słowo Pan, powinniśmy pamiętać: to jest prawdziwe imię (jak Piotr czy Jan) zbudowane na wyrażeniu „Jam jest” i przypominające nam, że Bóg definitywnie JEST.

Istnieje przynajmniej 10 znaczeń imienia Jahwe, „JAM JEST”, które w jakiś sposób opisują Boga:

1. Bóg nigdy nie miał początku. Każde dziecko pyta, „Kto stworzył Boga?”. I każdy mądry rodzic odpowiada: „Nikt nie stworzył Boga. Bóg po prostu jest. I zawsze był. Nie ma początku”.

2. Bóg nie ma końca. Jeżeli nie było takiego momentu, kiedy zaczął egzystować, to również nie przestanie egzystować, ponieważ On sam jest egzystencją.

3. Bóg jest prawdą absolutną. Nie ma ważniejszej prawdy. Inna prawda oprócz Niego nie istnieje, chyba, że On tego sobie zażyczy i ją stworzy. Tylko On jest wieczny. Nie przestrzeń, nie wszechświat, nie nicość. Tylko Bóg.

4. Bóg jest całkowicie niezależny. Nie potrzebował nikogo i niczego by zacząć istnieć i stać się takim, jakim jest teraz i nie jest uzależniony od niczyjej pomocy lub wsparcia.

5. Wszystko, co nie jest Bogiem, jest całkowicie zależne od Boga. Cały wszechświat jest całkowicie podrzędny. Został stworzony przez Boga i nadal istnieje, chwila po chwili, tylko dzięki Bożej decyzji.

6. Cały wszechświat jest niczym w porównaniu do Boga. Warunkowa, zależna prawda w porównaniu do absolutnej, niezależnej prawdy jest jak cień w porównaniu do obiektu, który Go rzuca. Jak echo grzmotu. Wszystko, co nas tak zachwyca na tym świecie i w gwiazdach jest niczym w porównaniu do Boga.

7. Bóg jest niezmienny. Jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Nie można Go ulepszyć. Nie jest w trakcie żadnej zmiany. Jest kim jest.

8. Bóg jest najwyższym standardem prawdy, dobra i piękna. Nie zagląda do żadnej książki prawniczej, żeby zadecydować, co jest prawe. Ani do żadnego podręcznika, żeby ustalić fakty. Ani nie radzi się żadnej rady, żeby rozstrzygnąć, co jest doskonałe lub piękne. On sam jest standardem tego, co jest prawe, co jest prawdziwe i co jest piękne.

9. Bóg robi, co tylko zechce i jest to zawsze dobre, zawsze piękne i zawsze zgodne z prawdą. Wszelka prawda, która istnieje poza Bogiem została stworzona, zaplanowana i jest zarządzana przez Niego, jako prawda absolutna. Więc jest On całkowicie wolny od jakichkolwiek ograniczeń, które nie pochodzą od Niego samego.

10. Bóg jest najważniejszą i najcenniejszą prawdą i osobą we wszechświecie. Nic nie jest bardziej warte naszego zainteresowania, uwagi, podziwu i czasu niż On, nawet inne prawdy dookoła nas, w tym cały wszechświat.

Artykuł pierwotnie ukazał się na Desiring God.
Tłumaczenie: Weronika Stover

FacebookMessengerTwitterWykop
Zobacz również
Upamiętajcie się