10 znaczeń imienia „Jahwe”

Tak rzeczesz do synów Izraelskich: PAN, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków, i Bóg Jakóbów posłał mię do was; toć imię moje na wieki, i to pamiętne moje od narodu do narodu.

‭‭II Księga Mojżeszowa‬ ‭3:15‬

W większości tłumaczeń Biblii, imię Boże jest tłumaczone jako PAN (dużymi literami1). Ale po hebrajsku brzmi ono bardziej jak „Jahwe” i jest zbudowane na wyrażeniu „Jam jest”.

Za każdym więc razem, kiedy słyszymy słowo Jahwe, albo słowo Pan, powinniśmy pamiętać: to jest prawdziwe imię (jak Piotr czy Jan) zbudowane na wyrażeniu „Jam jest” i przypominające nam, że Bóg definitywnie JEST.

Istnieje przynajmniej 10 znaczeń imienia Jahwe, „JAM JEST”, które w jakiś sposób opisują Boga:

 1. Bóg nigdy nie miał początku. Każde dziecko pyta: „Kto stworzył Boga?”. I każdy mądry rodzic odpowiada: „Nikt nie stworzył Boga. Bóg po prostu jest. I zawsze był. Nie ma początku”.
 2. Bóg nie ma końca. Jeżeli nie było takiego momentu, kiedy Bóg zaczął egzystować, to również nie przestanie On egzystować, ponieważ sam jest egzystencją.
 3. Bóg jest prawdą absolutną. Nie ma ważniejszej prawdy. Inna prawda oprócz Niego nie istnieje, chyba, że On tego sobie zażyczy i ją stworzy. Tylko On jest wieczny. Nie przestrzeń, nie wszechświat, nie nicość. Tylko Bóg.
 4. Bóg jest całkowicie niezależny. Nie potrzebował nikogo i niczego, aby zacząć istnieć i stać się takim, jakim jest teraz, i nie jest On uzależniony od niczyjej pomocy lub wsparcia.
 5. Wszystko, co nie jest Bogiem, jest całkowicie zależne od Boga. Cały wszechświat jest całkowicie podrzędny. Został stworzony przez Boga i nadal istnieje, chwila po chwili, tylko dzięki decyzji Bożej.
 6. Cały wszechświat jest niczym w porównaniu do Boga. Warunkowa, zależna prawda w porównaniu do absolutnej, niezależnej prawdy jest jak cień w porównaniu do obiektu, który go rzuca. Jak echo grzmotu. Wszystko, co nas tak zachwyca na tym świecie i w gwiazdach jest niczym w porównaniu do Boga.
 7. Bóg jest niezmienny. Jest taki sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Boga nie można ulepszyć. Nie jest On w trakcie żadnej zmiany. Jest kim jest.
 8. Bóg jest najwyższym standardem prawdy, dobra i piękna. Nie zagląda do żadnej książki prawniczej, żeby zadecydować, co jest prawe. Ani do żadnego podręcznika, żeby ustalić fakty. Ani nie radzi się żadnej rady, żeby rozstrzygnąć, co jest doskonałe lub piękne. On sam jest standardem tego, co jest prawe, co jest prawdziwe i co jest piękne.
 9. Bóg robi, co tylko zechce i jest to zawsze dobre, zawsze piękne i zawsze zgodne z prawdą. Wszelka prawda, która istnieje poza Bogiem została stworzona, zaplanowana i jest zarządzana przez Niego, jako prawda absolutna, dlatego jest On całkowicie wolny od jakichkolwiek ograniczeń, które nie pochodzą od Niego samego.
 10. Bóg jest najważniejszą i najcenniejszą prawdą i Osobą we wszechświecie. Nic nie jest bardziej warte naszego zainteresowania, uwagi, podziwu i czasu niż On, nawet inne prawdy dookoła nas, w tym cały wszechświat.

Wykorzystano za zgodą Desiring God

Przypisy

 1. W przekładach anglojęzycznych – przyp. red.
  Dołącz!
  Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.