Więcej informacji o produkcie

Boże ABC to studium dla dzieci na temat wielkości i wartości Boga. Wykorzystuje litery alfabetu jako ramy do nauki atrybutów Boga i pojęć opisujących Jego charakter, na poziomie dostosowanym do wieku. (Należy zaznaczyć, że atrybuty celowo nie są nauczane w kolejności alfabetycznej).

Prezentując Bożą teologię dla dzieci, podczas każdej lekcji zadajemy i odpowiadamy na trzy kluczowe pytania: "Kim jest Bóg?", "Jaki On jest?" oraz "Jak powinienem wobec Niego postępować?".

Dzięki wykorzystaniu pomocy dydaktycznej zwanej "Pudełkiem błogosławieństw", uczniowie będą odkrywać nowy atrybut Boga każdego tygodnia, co skonfrontuje ich z pytaniem, jak powinni zareagować wobec tego niesamowitego Boga, który jest godny ich największej miłości, czci, zaufania i posłuszeństwa.

Boże ABC: Zestaw klasowy

Zestaw klasowy zawiera:

Podręcznik nauczyciela (segregator zawierający obszerne wprowadzenie, 40 lekcji, dodatki).

Hasło do repozytorium online zawierające wszystkie materiały w formie elektronicznej (pliki PDF), które obejmują: Podręcznik nauczyciela, Zeszyt ćwiczeń, Zeszyt Wspólne wzrastanie w wierze, Pakiet materiałów wizualnych dla każdej z 40 lekcji, Materiały powtórkowe, Aktywności dodatkowe, Karty z wersetami i inne.

1 Pakiet kart z wersetami

1 Zeszyt ćwiczeń

1 Zeszyt Wspólne wzrastanie w wierze

Cena: 89 zł

Boże ABC: Dodatkowy Podręcznik nauczyciela

Podręcznik nauczyciela (segregator zawierający obszerne wprowadzenie, 40 lekcji, dodatki).

W przypadku więcej niż jednego nauczyciela szkółki biblijnej istnieje możliwość zamówienia oddzielnego podręcznika dla każdego z nauczycieli. Z podręcznika należy korzystać wraz z pozostałymi materiałami programu "Boże ABC".

Cena: 59 zł

Boże ABC: Pakiet materiałów wizualnych

Piękne kolorowe ilustracje wydrukowane w formacie A4 niezbędne w prowadzeniu lekcji "Boże ABC".

Uwaga: Pakiet materiałów wizualnych jest niezbędny, aby móc korzystać z programu. Zakup wersji drukowanej nie jest jednak wymagany w przypadku kiedy chcesz wyświetlać te materiały w formie elektronicznej na monitorze podczas prowadzenia lekcji lub planujesz samodzielny wydruk kolorowych kart A4 przed każdą lekcją (kupując Zestaw klasowy otrzymujesz dostęp do pliku PDF z Pakietem materiałów wizualnych).

Cena: 499 zł

Boże ABC: Zeszyt ćwiczeń dla ucznia

Zeszyt ćwiczeń dla uczniów został zaprojektowany do wykorzystania podczas lekcji, aby pomóc dzieciom w nauce i zastosowaniu prawd nauczanych podczas lekcji. Każda lekcja w zeszycie ćwiczeń zawiera atrybut i jego znaczenie, werset do zapamiętania dla dzieci oraz ćwiczenie, które pomoże dzieciom zapamiętać lekcję.

Ćwiczenia obejmują kolorowanie, wypełnianie pustych pól, labirynty, tajne kody, rysowanie i inne.

Cena: 12 zł

Boże ABC: Karty z wersetami

Zachęcamy do zapamiętywania wersetów Pisma Świętego w ramach tego studium. Wersety zostały starannie dobrane, aby podkreślić prawdy nauczane w każdej lekcji. Karty z wersetami zapewniają uczniom narzędzie do powtórki w domu. Karty są wydrukowane w czerni i bieli na kartkach o wymiarach 108x70 cm i spięte metalowym kółkiem.

Uwaga: Możesz również wydrukować karty samodzielnie (kupując Zestaw klasowy otrzymujesz dostęp do pliku PDF z Kartami z wersetami).

Cena: 12 zł

Boże ABC: Zeszyt Wspólne wzrastanie w wierze (karty dla rodziców)

Karty do każdej z 40 lekcji rozdawane rodzicom każdorazowo po zakończeniu zajęć.

Celem Kart Wspólne wzrastanie w wierze jest utworzenie powiązania między kościołem a domem. Dzięki kartom, rodzice i dzieci mogą omawiać treści lekcji nauczane podczas szkółki biblijnej. Rodzice otrzymują podsumowanie lekcji wraz z listą głównych myśli i nauczanych fragmentów Pisma Świętego. Innymi elementami kart Wspólne wzrastanie w wierze są:

• Punkty modlitewne podające konkretne sposoby, przy pomocy których rodzice mogą modlić się ze swoimi dziećmi, nawiązując do tego, czego nauczano podczas lekcji.

• Pytania ułatwiające rodzicom rozmowę z dzieckiem na temat prawd zawartych w lekcji.

Zastosowanie zawierające proste zadania, które mają pomóc dzieciom wykorzystać w codziennym życiu to, czego nauczyły się na zajęciach.

• Ćwiczenia z wersetami zachęcające dzieci do zapamiętywania Pisma Świętego.

Uwaga: Karty mają formę bindowanych zeszytów. Kupując Zestaw klasowy otrzymujesz 1 zeszyt oraz dostęp do kart w formie pliku PDF. W zależności od uznania i preferencji możliwe są trzy sposoby dystrybucji kart uczniom i rodzicom: 1. Zakup kart, 2. Samodzielny wydruk kart z pliku PDF, 3. Wysyłka kart w formie pliku PDF po każdej lekcji na skrzynkę pocztową e-mail rodziców.

Cena: 12 zł

Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.