Przewodnik na całą drogę

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona „Klejnoty obietnic Bożych”.

On nas prowadzi poza śmierć.

Ps 48,15b

Potrzebujemy przewodnika. Czasem oddalibyśmy wszystko, żeby tylko ktoś nam powiedział, co dokładnie mamy robić i dokąd się zwrócić.

Chcemy czynić to, co właściwe, ale nie wiemy, którą z dwóch dróg podążać. Tak bardzo potrzebujemy przewodnika! Pan, nasz Bóg, zniża się, aby służyć nam jako przewodnik! On zna drogę i będzie nas pilotował, dopóki nie dotrzemy w pokoju do końca naszej podróży. Z pewnością nie pragniemy bardziej nieomylnego prowadzenia! Poddajmy się całkowicie Jego kierownictwu, a nigdy nie zgubimy drogi. Uczyńmy Go naszym Bogiem, a przekonamy się, że będzie też naszym Przewodnikiem. Jeśli będziemy posłuszni Jego Słowu, nie zejdziemy z właściwej drogi życia – zakładając oczywiście, że najpierw nauczymy się wspierać na Nim przy stawianiu każdego kolejnego kroku.

Pocieszeniem dla nas jest to, że On jest naszym Bogiem na wieki i nigdy nie przestanie być naszym Przewodnikiem. On nas poprowadzi aż poza śmierć, a potem będziemy mieszkać z Nim już na zawsze. Ta obietnica Bożego prowadzenia obejmuje bezpieczeństwo na całe życie: najpierw zbawienie, potem prowadzenie aż do naszej ostatniej godziny, a w końcu wieczna szczęśliwość. Czyż każdy człowiek nie powinien szukać tego w młodości, cieszyć się tym w wieku dojrzałym i polegać na tym w starości? Spójrzmy dziś w górę i szukajmy Bożego prowadzenia, zanim odważymy się wyjść z domu.

„Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.