Pokój niezależnie od okoliczności

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona „Klejnoty obietnic Bożych”.

Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, tak że będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach.

Ez 34,25

To najwyższa łaska, że Jahwe zawiera przymierze z człowiekiem – słabą, grzeszną i śmiertelną istotą. A jednak Pan uroczyście wszedł w oparty na wierności związek z nami i nigdy się z niego nie wycofa. Zaletą tego przymierza jest nasze bezpieczeństwo. Jak lwy i wilki są odpędzane przez pasterzy, tak będą odganiane wszelkie szkodliwe wpływy. Pan da nam odpoczynek od tych, którzy nam przeszkadzają, i od tych, którzy niszczą – złe bestie zostaną wypędzone z kraju. Panie, spraw, żeby ta obietnica wypełniła się choćby i teraz!

Należący do Pana ludzie mają się cieszyć bezpieczeństwem, nawet w miejscach najbardziej narażonych na niebezpieczeństwo. Pustynie i lasy staną się pastwiskami i zagrodami dla owiec Chrystusa. Jeśli Pan nie zmieni miejsca na lepsze, to nas uczyni lepszymi w tym miejscu. Pustynia nie nadaje się do zamieszkania, ale Pan może sprawić, że będzie inaczej. W lesie człowiek czuje się zmuszony do czuwania, a nie do spania, a jednak Pan pozwala swoim umiłowanym tam spocząć. Żadne wewnętrzne ani zewnętrzne czynniki nie powinny wywoływać strachu u Bożych dzieci. Dzięki wierze pustynia może stać się przedmieściem nieba, a lasy przedsionkami chwały.

„Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.