On daje chętnie

Sobota ze Spurgeonem to cotygodniowe rozważania z książki C.H. Spurgeona “Klejnoty obietnic Bożych”.

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego?

Rz 8,32

Nawet jeśli te słowa nie brzmią jak obietnica, to są nią w rzeczywistości! Tak naprawdę zaś mamy tutaj znacznie więcej niż jedną obietnicę – mamy tu cały konglomerat obietnic: masę rubinów, szmaragdów i diamentów oprawionych w szczere złoto. Odpowiedź na zawarte w powyższym wersecie pytanie jest oczywista i nigdy nie powinna zasiewać w naszym sercu jakichkolwiek obaw. Czego Bóg mógłby nam odmówić, skoro dał nam Jezusa? Jeślibyśmy potrzebowali wszystkich rzeczy, które są w niebie lub na ziemi, zagwarantowałby je nam, ponieważ gdyby istniała jakakolwiek granica, nie oddałby własnego Syna.

Czego dzisiaj pragnę? Wystarczy, że o to poproszę. Mogę gorliwie szukać, ale nie muszę wywierać nacisku na Pana i wymuszać na Nim czegoś, co niekoniecznie chce mi dać. On daje chętnie. Dobrowolnie oddał przecież  swojego Syna. Nikt z pewnością nie zasugerowałby Mu, żeby sprawił ludziom taki prezent. Nikt nie odważyłby się o to poprosić. Byłoby to zbyt aroganckie. Jednak Bóg sam postanowił dać nam Jednorodzonego Syna. Zatem możesz ufać Ojcu Niebieskiemu, że da ci wszystko. Twoja modlitwa nie miałaby mocy, by dotrzeć do Wszechmocnego, gdyby nie Jego miłość, która niczym strumień wylewa się z brzegów, by obdarować cię wszystkim, czego potrzebujesz.

“Klejnoty obietnic Bożych” C.H. Spurgeon, wyd. Świadome Chrześcijaństwo, Toruń 2015. Wykorzystano za zgodą wydawnictwa.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.