Dzień 24. Dwa cele Bożego Narodzenia

Subskrybuj, aby otrzymywać rozważania adwentowe na e-mail.

Dzieci, niech was nikt nie zwodzi; kto postępuje sprawiedliwie, sprawiedliwy jest, jak On jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.

1 List Jana 3, 7-8

Gdy 1 List Jana 3, 8 mówi: „A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie”, to jakie „dzieła diabelskie” ma na myśli Jan? Kontekst daje nam jasną odpowiedź.

Po pierwsze, 1 List Jana 3, 5 stanowi wyraźną paralelę: „A wiecie, że On się objawił, aby zgładzić grzechy”. Fraza „On się objawił, aby” pojawia się w wersecie 5 i w wersecie 8. Najwyraźniej więc „dzieła diabelskie”, które Jezus przyszedł zniweczyć, to grzechy. Upewnia nas o tym pierwsza część wersetu 8: „Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy”.

Problemem w tym fragmencie jest grzeszenie. Nie choroba, zepsuty samochód czy zaburzony plan dnia. Jezus przyszedł na świat, abyśmy mogli przestać grzeszyć.

Zobaczymy to jeszcze wyraźniej, gdy zestawimy tę prawdę obok prawdy z 1 Listu Jana 2, 1: „Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli”. Oto jeden z wielkich celów Bożego Narodzenia – jeden z wielkich celów wcielenia (1 J 3, 8).

Ale jest jeszcze jeden cel, o którym wspomina 1 Jana 2, 1-2: „A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezus Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata”.

Zauważ, co to oznacza. Oznacza to, że Jezus pojawił się na tym świecie z dwóch powodów. Przyszedł, abyśmy mogli przestać grzeszyć – to znaczy, przyszedł zniweczyć dzieła diabelskie (1 J 3, 8); przyszedł, aby zapewnić nam przebłaganie za nasze grzechy, kiedy zgrzeszymy. Przyszedł, aby stać się ofiara zastępczą, która oddala od nas gniew Boga z powodu naszych grzechów.

Rezultatem tego drugiego celu nie jest wymazanie tego pierwszego. Przebaczenie nie oznacza zezwolenia na grzech. Celem śmierci Chrystusa za nasze grzechy nie jest pewien rodzaj odprężenia w temacie naszej walki z grzechem. Efektem tych dwóch celów Bożego Narodzenia jest raczej to, że raz dokonana zapłata za wszystkie nasze grzechy przynosi wolność i moc uzdalniającą nas do walki z grzechem. Ale nie jak gdybyśmy byli legalistami pracującymi na zbawienie, i nie jak byśmy bali się utraty naszego zbawienia, ale jak gdybyśmy byli zwycięzcami rzucającymi się w wir walki z grzechem z ufnością i radością, nawet za cenę naszego życia.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.