Dzień 14. Rzeczywistość dla Jego ludu

Subskrybuj, aby otrzymywać rozważania adwentowe na e-mail.

Teraz zaś [Chrystus] objął o tyle znakomitszą służbę, o ile lepszego przymierza jest pośrednikiem, które ustanowione zostało w oparciu o lepsze obietnice.

List do Hebrajczyków 8, 6

Według Listu do Hebrajczyków 8,6, Chrystus jest Pośrednikiem nowego przymierza. Co to oznacza? To, że Jego krew – krew przymierza (Łk 22, 20; Hbr 13, 20) – ostatecznie i nieodwołalnie nabyła i zapewniła wypełnienie się Bożych obietnic dla nas.

Oznacza to, że Bóg, zgodnie z obietnicami nowego przymierza, dokonuje naszej wewnętrznej przemiany dzięki Duchowi Chrystusowemu.

Oznacza to również, że Bóg dokonuje w nas tej przemiany przez wiarę – wiarę w to wszystko, czym Bóg jest dla nas w Chrystusie.

Nowe przymierze jest nabyte przez krew Chrystusa, skuteczne dzięki Duchowi Chrystusowemu i przyjmowane przez wiarę w Chrystusa.

Najlepiej Chrystusa jako Pośrednika przedstawia List do Hebrajczyków 13, 20-21:

A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę jego, sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki wieków. Amen.

Słowa „sprawując w nas to, co miłe jest w oczach jego” mówią o tym, co się dzieje, kiedy Bóg wypisuje prawo w naszych sercach, które jest w zgodne z nowym przymierzem. Natomiast słowa „przez Jezusa Chrystusa” opisują Jezusa jako Pośrednika chwalebnego dzieła suwerennej łaski.

Tak więc, znaczenie Świąt Bożego Narodzenia nie dotyczy jedynie dokonanej przez Boga zamiany cieni na Rzeczywistość. On również czyni tę Rzeczywistość realną dla swojego ludu. Wypisuje ją w naszych sercach. Nie kładzie tego świątecznego daru zbawienia i przemiany pod choinką, tak abyśmy podnieśli go o własnych siłach. On chwyta ten dar i wkłada go w twoje serce i twój umysł, i obdarza cię „świadectwem wiarygodności”, świadczącym, że jesteś Bożym dzieckiem.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.