Czym jest Boża chwała?

SubskrybujApple Spotify Google YouTube

Transkrypcja audio

Dzisiejszy odcinek dotyczy tematu Bożej chwały. Na przestrzeni lat Pastor John Piper wiele razy poruszał ten temat w swoim nauczaniu. Dziś prezentujemy Wam fragment kazania Pastora Johna Pipera, z 17 grudnia 2006 roku, pt. „Jemu niech będzie chwała na wieki”, w którym stara się odpowiedzieć na pytanie “czym jest Boża chwała?”, co mamy na myśli kiedy mówimy o Bożej chwale?

Definiowanie niemożliwego

Uważam, że definiowanie chwały Bożej jest niemożliwie, ponieważ przypomina ona bardziej słowo “piękno” niż słowo “koszykówka”. Jeżeli ktoś nigdy nie słyszał o koszykówce – nie wie, co to jest koszykówka – i mówi: „zdefiniuj mi koszykówkę”. To nie byłoby to dla ciebie trudne. Używając także swoich rąk powiedziałbyś:

A więc jest to taki okrągły przedmiot ze skóry lub gumy, który ma około 25 lub 23 centymetry średnicy i który się pompuje.  Napełniasz ją powietrzem, więc jest całkiem twarda. Następnie możesz ją odbijać, rzucać do ludzi i możesz biec kozłując. A potem na końcu znajduje się obręcz (ale dawniej był to kosz) i starasz się przerzucić piłkę przez tę obręcz. Dlatego nazywa się to koszykówka. 

Bóg jest klasą samą w sobie. Jest nieskończony w swojej doskonałości, wielkości i wartości.

Ta osoba miałaby całkiem dobre pojęcie o czym mówisz. Byłaby w stanie ją rozpoznać i odróżnić od piłki nożnej czy siatkówki. 

Nie możesz tego samego zrobić ze słowem “piękno”. Są pewne słowa w naszym słowniku, którymi możemy się posługiwać nie dlatego, że jesteśmy w stanie je opisać, ale dlatego, że możemy je zobaczyć. Możemy je wskazać. Jeżeli razem wskażemy wystarczającą ilość rzeczy i powiemy: „To jest to! To jest to. To jest to.”, to możemy posiąść wspólne zrozumienie piękna. Ale kiedy słowami starasz się opisać “piękno”, to jest to bardzo, bardzo trudne.  

Święty oznacza godny

Tak samo jest ze słowem “chwała”. Więc jak to zrobić? Musimy spróbować, ponieważ nie możemy po prostu tego zostawić, aby każdy sam sobie ustalił znaczenie tego słowa. Oto jak spróbuję tego dokonać. Wezmę to słowo i skontrastuję je w biblijny sposób ze słowem “święty” i zapytam: „Jaka jest różnica pomiędzy świętością Boga a chwałą Boga?”. W ten sposób myślę, że zaczniemy trochę lepiej rozumieć naturę tego terminu “Boża chwała”. W taki właśnie sposób spróbuję to zrobić. 

Myślę, że świętość Boga to bycie klasą samą w sobie: w swojej doskonałości, wielkości i wartości. Jego doskonałość, Jego wielkość i Jego wartość należą do tak odrębnej i oddzielnej kategorii – nauczono nas, że słowo “święty” oznacza “oddzielony” – że jest On klasą samą w sobie. Ma nieskończoną doskonałość, nieskończoną wielkość i nieskończoną wartość. 

Jego świętość oznacza to kim On jest jako Bóg, i nikt inny nie jest jak On. Jego standardu doskonałości nie da się ulepszyć, nie da się imitować, nie da się porównać do niczego, ona determinuje wszystko to, kim On jest i nie jest zdeterminowana przez nic poza Nim. Jego świętość wyraża Jego nieskończoną wartość – Jego wewnętrzną, nieskończoną wartość. 

Przejaw świętości

Kiedy w Izajasza 6:3 czytamy, że jeden anioł woła do drugiego: „Święty, święty, święty Pan zastępów”, następną rzeczą, którą on mówi jest: “Święty, święty, święty Pan zastępów”, cała ziemia jest pełna jego . . .” – mógłbyś spodziewać się, że powie – “jego świętości!”, ale tak nie mówi. On mówi „chwały”.

Boża chwała jest manifestacją Bożej świętości. To upublicznienie Jego świętości.

Święty z natury, wewnętrznie święty, a cała ziemia pełna jest Jego “chwały” – z tego dochodzę do definicji, że chwała Boga jest manifestacją piękna Jego świętości. To upublicznienie Jego świętości. To sposób, w jaki ukazuje On swoją świętość, tak aby ludzie mogli ją pojąć. A więc Boża chwała jest manifestacją Bożej świętości.

Posłuchajcie tych słów z Księgi Kapłańskiej 10:3. Bóg mówi, że okaże swoją świętość wśród tych, którzy się do Niego zbliżają i będzie uwielbiony przed całym ludem. Mówi: “będę uświęcony i będę uwielbiony przed całym ludem”. Więc ujrzeć, pojmować, liczyć się z Jego świętością (i, w pewnym sensie, dostrzegać ją) oznacza ujrzeć Jego chwałę, a tym samym uwielbić Go. 

Oto próba definicji: chwałą Boga jest nieskończone piękno i wielkość różnorodnych doskonałości Boga. Skupiam się na manifestacji Jego charakteru, Jego wartości i Jego atrybutów. Wszystkie Jego doskonałości i Jego wielkość są piękne, kiedy są widoczne i jest ich wiele. (Dlatego używam słowa różnorodne). Boża chwała to nieskończone piękno i wielkość Jego różnorodnych doskonałości.

Jak Bóg krzyczy 

Niebiosa głoszą chwałę Boga (Psalm 19:1). Co to znaczy? To znaczy, że On do nas krzyczy. Krzyczy poprzez chmury. Krzyczy poprzez błękitne sklepienie. Krzyczy poprzez odcienie złota na horyzontach. Krzyczy poprzez galaktyki i gwiazdy. On krzyczy: „Jestem wspaniały. Otwórz swoje oczy. Tak jest naprawdę – ale jeszcze bardziej, jeżeli mnie znasz”.

Biblia mówi: „Święty, święty, święty, Pan zastępów. Cała ziemia jest pełna jego chwały.” (‭‭Izajasza‬ ‭6:3‬). Jeżeli miałbyś oczy, które widzą, to w tym pokoju wszędzie widziałbyś chwałę Boga. Potrzebujemy oczu. Potrzebujemy oczu bardziej niż czegokolwiek: „W których bóg tego świata zaślepił umysły, w niewierzących, aby nie świeciła im światłość chwalebnej ewangelii Chrystusa” (‭‭2 Koryntian‬ ‭4:4‬). 

Boża chwała to nieskończone piękno i wielkość Jego różnorodnych doskonałości.

Więc pytam: „Czy ją widzisz? Czy ją kochasz?”. Po to zostałeś stworzony, głęboko w twoim sercu. Jeżeli jesteś zupełnie niezainteresowany, wiedz, że nadejdzie taki dzień (i mam nadzieję, że nadejdzie już dzisiaj), kiedy twoje oczy otworzą się na tyle, że powiesz: „Po to zostałem stworzony. Dlatego istnieję: aby ujrzeć. Wszystko wskazuje na nią . Wszelka chwała, która wydawała mi się tak atrakcyjna, zmierza właśnie tam. Wszystko inne to plewy i popioły. On miał rację. Biblia miała rację. Jezus miał rację”.

Mam nadzieję, że nie będzie dla ciebie za późno, kiedy to sobie uświadomisz.

Wykorzystano za zgodą DesiringGod.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.