Żyj w zaufaniu suwerennej mocy Boga

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy.

List do Efezjan 1,19

Wszechmoc Boga oznacza wieczne, niezachwiane schronienie w trwającej na wieki chwale Boga bez względu na to, co dzieje się na tym świecie. I pewność ta jest źródłem i mocą do radykalnego posłuszeństwa Bożemu wezwaniu .

Czy istnieje coś bardziej uwalniającego, bardziej ekscytującego lub bardziej wzmacniającego niż ta prawda, że Wszechmocny Bóg jest twoim schronieniem – przez cały dzień, każdego dnia, we wszystkich zwyczajnych i nadzwyczajnych doświadczeniach życia?

Gdybyśmy w to wierzyli, gdybyśmy naprawdę pozwolili, aby ta prawda o Bożej wszechmocy nas pochwyciła, to jaką różnicę uczyniłoby to w naszym życiu osobistym i w naszej służbie! Jakże pokornymi i skutecznymi byśmy się stali w wypełnianiu Bożych zbawiennych celów!

Boża wszechmoc oznacza schronienie dla Bożego ludu. A kiedy naprawdę wierzysz, że twoim schronieniem jest wszechmoc Wszechmocnego Boga, to pojawia się radość, wolność i moc, które rozlewają się w życiu radykalnego posłuszeństwa Jezusowi Chrystusowi.

Wszechmoc Boga oznacza cześć, odpłatę i schronienie dla ludu Jego przymierza.

Zapraszam cię do przyjęcia warunków Jego przymierza łaski: Odwróć się od grzechu i zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi; a wszechmoc Wszechmocnego Boga oznaczać będzie cześć dla twojej duszy, odpłatę dla twoich nieprzyjaciół i schronienie dla twojego życia – na zawsze.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.