Zdumieni zmartwychwstaniem

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

List ten, umiłowani, jest już drugim listem, który do was piszę, a w nich chcę przez przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze.

2 Piotra 3,1

Ze zbliżaniem się Wielkanocy utrzymajmy w czujności naszą wdzięczność, radość, podziw i zdumienie z tego, co oznacza dla nas zmartwychwstanie Jezusa. Przekleństwem naszej upadłej natury jest to, że to, co kiedyś nas ekscytowało, staje się zwyczajnym. Rzeczywistość się nie zmieniła. My się zmieniliśmy.

Dlatego istnieje Biblia. Piotr mówi o swoich dwóch listach, że zostały napisane, aby „utrzymać w czujności” lub „rozbudzić” przez „przypomnienie”.

Tak więc przez przypomnienie utrzymajmy w czujności prawe umysły nasze.

Co uczynił Bóg przez wzbudzenie Jezusa z martwych? Podaję kilka biblijnych odpowiedzi.

Przez zmartwychwstanie Jezusa, jesteśmy odrodzeni ku nadziei żywej.

1 Piotra 1,3: „Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”.

Z powodu zmartwychwstania Jezusa, ma On teraz chwałę, dla której zostaliśmy stworzeni. Naszym ostatecznym przeznaczeniem jest widzieć Go takim, jakim jest.

1 Piotra 1,21: „[Bóg] […] go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę”.

Ewangelia Jana 17,5, 24: „A teraz Ty mnie uwielbij, Ojcze, u siebie samego tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim świat powstał. […] Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata”.

Niech sam zmartwychwstały Pan Jezus obudzi i rozbudzi wasze prawe umysły ku nowym głębokościom uwielbienia, oddania i radości.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.