Zbawcza wiara kocha przebaczenie

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie.

List do Efezjan 4,32

Zbawcza wiara to nie tylko wiara w to, że doznałeś wybaczenia. Zbawcza wiara patrzy na okropność grzechu, a następnie patrzy na świętość Boga, i pojmuje duchowo, że Boże przebaczenie jest nader chwalebne i piękne. Nie tylko je otrzymujemy, ale także je podziwiamy. Jesteśmy zadowoleni z powodu naszej nowej przyjaźni z tak wspaniałym, przebaczającym Bogiem.

Wiara w Boże przebaczenie nie oznacza jedynie przekonania, że nic mi już nie zagraża. Ale oznacza rozkoszowanie się prawdą, iż przebaczający Bóg jest najcenniejszą rzeczywistością we wszechświecie. Zbawcza wiara ceni sobie otrzymane od Boga przebaczenie, i dlatego ceni Boga, który przebacza – i wszystko, czym On jest dla nas w Jezusie. To doświadczenie ma olbrzymi wpływ na to, że i my stajemy się ludźmi przebaczającymi.

Wielkie dzieło nabycia naszego przebaczenie dokonało się w przeszłości – przez krzyż Chrystusa. Patrząc wstecz uczymy się o łasce, w której będziemy trwać zawsze (Rzymian 5,2). Uczymy się, że jesteśmy teraz – i zawsze będziemy – kochani i akceptowani. Uczymy się, że żywy Bóg jest Bogiem przebaczającym.

Ale wielki akt doświadczania naszego przebaczenia, ciągnie się na zawsze w przyszłości. Nasza radosna wspólnota z wielkim Bogiem, który przebacza, trwa wiecznie. Dlatego wolność do przebaczania, płynąca z tej wszechzadowalającej wspólnoty z przebaczającym Bogiem, trwa tak długo jak my istniejemy.

Nauczyłem się, że jest możliwe nadal żywić urazę – jeżeli twoja wiara polega po prostu na tym, iż spojrzałeś tylko na krzyż i doszedłeś do wniosku, że nic ci już nie zagraża. Dlatego byłem zmuszony, by bardziej zastanowić się, czym jest prawdziwa wiara – nie jedynie ulgą, że uniknąłem zagrożenia, lecz również głęboką satysfakcją tym wszystkim, czym Bóg jest dla mnie w Jezusie. Taka wiara spogląda wstecz nie tylko po to, aby odkryć, że pozbyliśmy się zagrożenia, ale także po to, aby widzieć i rozkoszować się takim Bogiem, który oferuje nam przyszłość niekończących się dni w pojednaniu i wspólnocie z Nim. Satysfakcjonująca wspólnota z takim przebaczającym Bogiem jest kluczem do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy przebaczają.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.