Władca całej natury

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Losem potrząsa się w zanadrzu, lecz jego rozstrzygnięcie zależy od Pana.

Księga Przysłów 16,33

We współczesnym języku powiedzielibyśmy: „Kości zostały rzucone, a o każdym wyniku decyduje Bóg”.

Innymi słowy, nie ma wydarzeń zbyt małych, którymi nie zarządzałby On dla swoich celów. „Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? –  powiedział Jezus – A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone” (Ewangelia Mateusza 10,29-30).

Każdy rzut kostką w Las Vegas, każdy mały ptak, który pada martwy w tysiącu lasów – wszystko to jest z polecenia Boga.

W Księdze Jonasza Bóg nakazuje rybie, aby połknęła człowieka (1,17), nakazuje roślinie rosnąć, by dała cień (4,6) i nakazuje robakowi, aby ją zabił (4,7).

A wysoko ponad życiem ryb i robaków swoje miejsce zajmują gwiazdy i utrzymują się na swoim miejscu na rozkaz Boga.

Podnieście ku górze wasze oczy i patrzcie: Kto to stworzył? Ten, który wyprowadza ich wojsko w pełnej liczbie, na wszystkich woła po imieniu. Wobec takiego ogromu siły i potężnej mocy nikogo nie brak.

Księga Izajasza 40,26

Zatem o ileż bardziej naturalne zjawiska tego świata są podległe jego władzy: od pogody do kataklizmu, od choroby do kalectwa i śmierci.

On nadaje Swoje prawo;
gwiazdom nadaje ich bieg;
Słońce w swej orbicie świeci posłusznie;
Góry i wzgórza,
Rzeki i potoki,
Głębokości mórz
Ogłaszają: Bogiem Tyś jest

„Let All Things Now Living”, Katherine Davis [tłumaczenie własne]

Stańmy więc w zachwycie i bądźmy spokojni, wiedząc, że żadne naturalne zjawisko nie wykracza poza mądre i dobre cele Boga, i nie one są poza Jego doskonałą kontrolą.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.