Włączeni do przymierza

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Tam sprawię, że zakwitnie róg Dawida; tam zgotuję pochodnię memu pomazańcowi. Okryję jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona.

Psalm 132,17-18

Kto będzie czerpał korzyść z Bożych obietnic danych Dawidowi?

Raz jeszcze Psalm 132,17-18: „Sprawię, że zakwitnie róg Dawida; tam zgotuję pochodnię memu pomazańcowi. Okryję jego nieprzyjaciół wstydem, ale nad nim rozkwitnie jego korona”.

Powiąż to teraz z Izajasza 55,1, 3: „O wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wód, i wy, którzy nie macie pieniędzy, przyjdźcie, kupujcie i jedzcie; […] I zawrę z wami wieczne przymierze, pewne miłosierdzia Dawida”.

Po tej stronie krzyża, oto jak ja sparafrazowałbym tę obietnicę: Ktokolwiek przychodzi do Boga przez Jezusa Chrystusa, Jego Syna, pragnąc tego, czym Bóg jest dla nas w Chrystusie, zamiast polegać na tym, kim jesteśmy lub co robimy, z tymi, Bóg zawrze przymierze.

Pamiętasz, jak Biblia kończy się w Objawieniu Jana 22,17? „Ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota”. Nie jest to tylko o Żydach za dni Izajasza. To jest o każdym, kto przychodzi do Chrystusa, by zaspokoić pragnienie swojej duszy. „[z tym] Zawrę wieczne przymierze”!

Jakie przymierze? Przymierze zdefiniowane i zabezpieczone przez Boże „miłosierdzie dla Dawida”. Izajasza 55,3: „Zawrę z wami wieczne przymierze, pewne miłosierdzia Dawida”. Rozumiem, że to oznacza, że jestem włączony do przymierza Dawidowego. Co dostanie Dawid, ja dostanę w Chrystusie Jezusie.

A co jest w nim zawarte?

Zakwitnie dla mnie róg. To znaczy, wielka siła będzie za mnie walczyć i mnie ochraniać. Będzie dla mnie przygotowana przez Boga pochodnia. To znaczy, światłość mnie otoczy, a ciemność mnie nie pokona. Będzie dla mnie korona. To znaczy, będę panował z Synem Dawida i siedział z Nim na Jego tronie. „Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie” (Objawienie Jana 3,21).

Jest to zadziwiająca rzecz, że zaczerpniemy korzyść z obietnic danych Dawidowi. Bóg chce, abyśmy byli zadziwieni. On chce, abyśmy zakończyli nasze rozważania zadziwieni mocą, autorytetem i pewnością, którymi ukochał nas Bóg. 

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.