Wielka wymiana

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione.

Rzymian 1,16-17

Potrzebujemy sprawiedliwości, aby być akceptowanymi przez Boga. Lecz my jej nie mamy. To co mamy, to grzech.

Bóg ma to, czego potrzebujemy i na co nie zasługujemy – sprawiedliwość; a my mamy to, czego Bóg nienawidzi i co odrzuca – grzech. Jaka jest Boża odpowiedź na tę sytuację?

Jego odpowiedzią jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który umarł w naszym miejscu i poniósł nasze potępienie. „Przez zesłanie Syna swego w postaci grzesznego ciała, ofiarując je za grzech, [Bóg] potępił grzech w ciele” (Rzymian 8,3). Czyje ciało poniosło potępienie? Jego. Czyje grzechy były potępione? Nasze. To jest wielka wymiana. Powtarza się to w 2 Koryntian 5,21: „On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą”.

Bóg składa nasze grzechy na Chrystusa i w Nim wymierza im karę. A w posłusznej śmierci Chrystusa Bóg wypełnia i potwierdza swoją sprawiedliwość i przypisuje (zalicza) ją nam. Nasze grzechy na Chrystusa; Jego sprawiedliwość na nas.

Nie da się przecenić faktu, że Chrystus jest Bożą odpowiedzią na nasz największy problem. Wszystko zawdzięczamy Chrystusowi.

Nie możesz nazbyt kochać Chrystusa. Nie możesz za dużo o Nim myśleć lub dziękować Mu zbyt mocno, lub zbyt bardzo polegać na Nim. Całe nasze przebaczenie, całe nasze usprawiedliwienie, cała nasza sprawiedliwość jest w Chrystusie.

To jest ewangelia – dobra nowina, że nasze grzechy zostały złożone na Chrystusa, a Jego sprawiedliwość została złożona na nas, i że ta wielka wymiana staje się naszą nie przez uczynki, lecz jedynie przez wiarę. „Łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was: Boży to dar; nie z uczynków, aby się kto nie chlubił” (Efezjan 2,8-9).

Oto dobra nowina, która znosi ciężary, daje radość i czyni silnym.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.