Wielka misyjna nadzieja

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

I nas, którzy umarliśmy przez upadki, [Bóg] ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście.

List do Efezjan 2,5

Wielką misyjną nadzieją jest to, że gdy ewangelia jest głoszona w mocy Ducha Świętego, sam Bóg czyni to, czego człowiek nie może uczynić: stwarza wiarę, która zbawia. Boże wezwanie sprawia to, czego ludzkie wezwanie nie jest w stanie uczynić. Wzbudza zmarłych. Stwarza duchowe życie. Jest to jak wezwanie Jezusa do Łazarza w grobie: „Wyjdź!”. A martwy człowiek usłuchał i wyszedł. Wezwanie sprawiło posłuszeństwo przez stworzenie życia (Ewangelia Jana 11,43). Zbawienie każdego człowieka odbywa się właśnie w taki sposób.

My naszym wezwaniem możemy obudzić kogoś ze snu, ale Boże wezwanie może powołać do bytu to, czego nie ma (Rzymian 4,17). Boże wezwanie jest nieodparte w takim sensie, że jest w stanie pokonać wszelki opór. Jest niezawodnie skuteczne zgodnie z Bożym zamiarem – do tego stopnia, że Paweł może powiedzieć: „[Tych] Których [Bóg] powołał, tych i usprawiedliwił” (Rzymian 8,30), pomimo, że jesteśmy usprawiedliwieni jedynie przez naszą wiarę.

Innymi słowy, Boże wezwanie jest tak skuteczne, że niezawodnie tworzy wiarę, przez którą ktoś jest usprawiedliwiony. Według Rzymian 8,30 wszyscy powołani są usprawiedliwieni. Ale nikt nie jest usprawiedliwiony bez wiary (Rzymian 5,1). Tak więc Boże powołanie nie może nie odnieść zamierzonego skutku. Nieodparcie tworzy wiarę, która daje usprawiedliwienie.

Tego człowiek nie jest w stanie uczynić. Jest to niemożliwe. Tylko Bóg może usunąć serce kamienne (Księga Ezechiela 36,26). Tylko Bóg może pociągnąć człowieka do Syna (Ewangelia Jana 6,44, 65). Tylko Bóg może otworzyć duchowo martwe serce, aby dało posłuch ewangelii (Dzieje Apostolskie 16,14). Tylko Dobry Pasterz zna swoje owce i wzywa je po imieniu z tak przekonującą mocą, że wszystkie idą za Nim – i nigdy nie giną (Ewangelia Jana 10,3-4, 14).

Suwerenna łaska Boga dokonująca rzeczy po ludzku niemożliwych, przez ewangelię Jezusa Chrystusa, jest wielką misyjną nadzieją.

Udostępnij!
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.