Wiara z myślą o przyszłości

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje „tak”.

2 Koryntian 1,20

Jeżeli „obietnice Boże, ile ich było, znalazły swoje »tak« w Jezusie”, to ufanie Mu teraz teraz, w czasie obecnym, oznacza wiarę, że Jego obietnice się wypełnią.

Ufanie Mu i wiara w Jego obietnice – to nie są dwa rodzaje wiary. Ufać Jezusowi – wierzyć, że Jezus daje zbawienie – oznacza wierzyć, że On dotrzymuje słowa. Odnalezienie zaspokojenia w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Jezusie obejmuje wiarę, że w każdym przyszłym momencie, aż po całą wieczność, nic nie odłączy nas od Jego miłości, ani nie powstrzyma Go od współdziałania we wszystkim dla naszego dobra. A tym „dobrem” jest ostatecznie oglądanie i rozkoszowanie się pięknem i wartością Boga w Chrystusie jako naszym najwyższym Skarbie.

Pewność, że to zaspokajające wszelkie potrzeby dobro będzie dla nas na zawsze, oparte jest na całej chwalebnej łasce przeszłości, a zwłaszcza na łasce, że Bóg nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał (Rzymian 8,32).

Musimy teraz zakosztować duchowego piękna Boga we wszystkich Jego przeszłych dokonaniach – zwłaszcza w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa za nasze grzechy – oraz we wszystkich Jego obietnicach. Zakorzeniona w tej przeszłej łasce, nasza pewność i ufność, odnoszą się do tego wszystkiego, czym sam Bóg będzie dla nas w następnej chwili, w następnym miesiącu, i w nieskończonych wiekach wieczności.

To On, i jedynie On – zaspokoi duszę w przyszłości. I musimy być pewni tej przyszłości, jeśli mamy prowadzić radykalne chrześcijańskie życie, do którego wzywa nas Chrystus, abyśmy prowadzili „tu i teraz”.

Jeśli nasza obecna radość w Chrystusie – nasza obecna wiara – nie zawiera w sobie „tak” dla wszystkich Bożych obietnic, to nie będzie w niej mocy do radykalnej służby w sile, której udzieli Bóg (w każdej przyszłej chwili) (1 Piotra 4,11).

Modlę się, aby taka refleksja nad naturą wiary w przyszłą łaskę pomogła nam uniknąć powierzchownych, zbyt uproszczonych stwierdzeń na temat wiary w Boże obietnice. To jest głębokie i cudowne.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.