Uświadom szatanowi jego porażkę

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was.

Jakuba 4,7

Im bardziej szatan okazuje się realny w naszych czasach – im bardziej wyraźnie działa  – tym wyraźniejsze staje się zwycięstwo Chrystusa dla tych, którzy Mu ufają.

Nowy Testament uczy, że gdy Chrystus umarł i zmartwychwstał, szatan został ostatecznie pokonany. Został mu dany ograniczony czas wolności, lecz jego moc przeciwko ludowi Bożemu jest złamana i jego zguba jest pewna.

 • „Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie” (1 Jana 3,8).
 • „[Chrystus] również miał w nich udział [we krwi i w ciele], aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła” (Hebrajczyków 2,14).
 • „[Bóg] rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności, i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi” (Kolosan 2,15).

Innymi słowy, ostatczne uderzenie zostało zadane na Kalwarii. I pewnego dnia, gdy ograniczony czas wolności szatana się skończy, Objawienie Jana 20,10 mówi: „A diabeł […] [zostanie] wrzucony do jeziora z ognia […] i będą dręczeni dniem i nocą na wieki wieków”.

Co to oznacza dla tych z nas, którzy podążamy za Jezusem Chrystusem?

 • „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” (Rzymian 8,1).
 • „Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia” (Rzymian 8,33).
 • „Ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (Rzymian 8,38-39).
 • „Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (1 Jana 4,4).
 • „Oni [święci] zwyciężyli go przez krew Baranka i przez słowo świadectwa swojego” (Objawienie Jana 12,11).

Dlatego: „Przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was”. On został pokonany, a nam dane zostało zwycięstwo. Naszym zadaniem teraz jest życie w tym zwycięstwie i uświadomienie szatanowi jego porażki.

Udostępnij!
  Dołącz!
  Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.