Tak pewne jak Boża miłość do swego Syna

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z nim darować nam wszystkiego?

Rzymian 8,32

Bóg sprawia, że wszelki ból jest pozbawiony swej destrukcyjnej mocy. Musisz w to wierzyć lub nie będziesz wzrastał, lub może nawet nie przetrwasz jako chrześcijanin w presjach i pokusach współczesnego życia.

Jest tak wiele bólu, tak wiele komplikacji i zniechęceń, tak wiele kontrowersji i presji. Nie wiem, gdzie zwróciłbym się, gdybym nie wierzył, że wszechmocny Bóg bierze każdą komplikację, każde zniechęcenie, każdą kontrowersję, każdą presję i każdy ból i pozbawia go jego destruktywnej mocy, i sprawia, że działa to ku powiększeniu mojej radości w Bogu.

Posłuchaj zadziwiających słów Pawła w 1 Koryntian 3,21-23: „Wszystko bowiem jest wasze, czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze, wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży”. Świat jest nasz. Życie jest nasze. Śmierć jest nasza. Co, według mnie, oznacza: Bóg rządzi tak niezwykle w imieniu swoich wybranych, że wszystko, co stawi czoło nam w życiu posłuszeństwa i służby, będzie poskromione mocną ręką Boga i uczynione sługą naszej świętości i naszej wiecznej radości w Bogu.

Jeśli Bóg jest za nami, i jeśli Bóg jest Bogiem, to jest to prawdą, że nic nie może nas zwyciężyć. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, niezawodnie i szczodrze z Nim daruje nam wszystko – wszystko – świat, życie, śmierć, i samego siebie.

Rzymian 8,32 jest cennym przyjacielem. Obietnica przyszłej Bożej łaski jest po prostu niezwykła. Lecz bardzo ważny jest fundament. Nazwałem to logiką nieba. Tutaj jest miejsce, by stać w obliczu wszelkich przeszkód. Bóg własnego Syna nie oszczędził! Dlatego! Dlatego! Logika nieba! Dlatego, jakże bardziej nie oszczędzi wszelkiego wysiłku, aby dać nam wszystko to, za co Chrystus umarł, aby nabyć – wszystko, wszystko dobre, i wszystko złe, co działa dla naszego dobra!

Jest to tak pewne, jak pewność, że ukochał swojego Syna!

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.