Tajemnica małżeństwa

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, i połączy się z żoną swoją, a tych dwoje będzie jednym ciałem. Tajemnica to wielka, ale ja odnoszę to do Chrystusa i Kościoła.

List do Efezjan 5,31-32

Tutaj, w Efezjan 5:31, Paweł cytuje Księgę Rodzaju 2,24, gdzie Mojżesz mówi – a Jezus powiedział, że Bóg mówił przez Mojżesza (Ewangelia Mateusza 19,5) – „Opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją, i staną się jednym ciałem”. Paweł powiedział, że to słowo Boże, wypowiedziane przed upadkiem w grzech, jest odniesieniem do Chrystusa i Kościoła, a zatem zawiera wielką tajemnicę.

To oznacza, że gdy Bóg podjął się stworzenia mężczyzny i kobiety i ustanowił związek małżeński, to nie rzucał kostką, nie wyciągał słomek, ani nie rzucał monetą, zastanawiając się, w jaki sposób mają być ze sobą związani. Stworzył małżeństwo konkretnie na wzór relacji pomiędzy Jego Synem a Kościołem – relacji, którą planował od wieczności.

Dlatego małżeństwo jest tajemnicą – zawiera i skrywa o wiele większe znaczenie niż to, co widzimy na zewnątrz. Bóg stworzył człowieka mężczyzną i kobietą i ustanowił małżeństwo, aby odwieczna relacja przymierza pomiędzy Chrystusem i Jego Kościołem była obrazowana przez związek małżeński.

Paweł wyciąga z tej tajemnicy wniosek, że rola męża i rola żony w małżeństwie nie jest przypisana przypadkowo, lecz każda z tych ról zakorzeniona jest w specyficznej roli Chrystusa i roli Jego Kościoła.

My, którzy jesteśmy w związku małżeńskim, musimy wciąż na nowo rozmyślać, jak tajemniczym i cudownym jest to, że Bóg udziela nam w małżeństwie przywileju obrazowania niesłychanych, Bożych rzeczywistości, nieskończenie większych i wspanialszych niż my sami.

Ta tajemnica o Chrystusie i Kościele jest podstawowym wzorem miłości dla małżeństw, który prezentuje Paweł. Nie jest wystarczającym powiedzieć, że każdy z małżonków powinien dążyć do własnej radości w radości drugiego. To jest prawda. Ale to nie wystarczy. Ważnym jest również powiedzieć, że mężowie i żony powinni świadomie naśladować relację, którą Bóg wyznaczył dla Chrystusa i Kościoła. To znaczy, każdy z małżonków powinien żyć według określonego modelu czystego i radosnego zamysłu Boga dla Chrystusa i Kościoła.

Mam nadzieję, że potraktujecie to poważnie, niezależnie od tego, czy jesteście w stanie wolnym, czy w małżeństwie, starsi lub młodsi. Objawianie Chrystusa zachowującego przymierze i objawienie Jego zachowującego przymierze Kościoła zależy od tego.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.