Siedem źródeł radości

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Nader obfita jest radość moja we wszelkim ucisku naszym.

2 Koryntian 7,4

Tym, co jest niezwykłe w Pawle, to fakt, jak niewiarygodnie trwała była jego radość, gdy sprawy nie układały się dobrze.

Skąd się to wzięło?

Po pierwsze, nauczał tego Jezus: „Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzić będą […] Radujcie i weselcie się w tym dniu; oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie” (Ewangelia Łukasza 6,22-23). Problemy z powodu Jezusa pomnażają twoje bogactwo w niebie – które trwa o wiele dłużej niż ziemia.

Po drugie, pochodzi to od Ducha Świętego, a nie naszych własnych wysiłków, wyobraźni czy naszego wychowania. „Owocem zaś Ducha są: […] radość (Galatów 5,22). „Przyjęliście Słowo w wielkim uciśnieniu, z radością Ducha Świętego” (1 Tesaloniczan 1,6).

Po trzecie, pochodzi to z przynależności do królestwa Bożego. „Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym” (Rzymian 14,17).

Po czwarte, przychodzi to przez wiarę, to znaczy, zawierzenie Bogu. „A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze” (Rzymian 15,13). „Pozostanę przy życiu i będę z wami wszystkimi, abyście robili postępy i radowali się w wierze” (Filipian 1,25).

Po piąte, pochodzi to z poznania Jezusa jako Pana. „Radujcie się w Panu zawsze” (Filipian 4,4).

Po szóste, pochodzi to od współwierzących, którzy ciężko pracują, aby pomóc nam skupić się na tych źródłach radości, zamiast na zwodniczych okolicznościach. „Jesteśmy współpracownikami waszymi, abyście radość mieli” (2 Koryntian 1,24).

Po siódme, pochodzi ona z uświęcającego wpływu ucisków. „Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie, doświadczenie zaś nadzieję” (Rzymian 5,3-4).

Jeśli jeszcze nie jesteśmy jak Paweł, który mówi: „Nader obfita jest radość moja”, to on nas do tego wzywa. „Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa” (1 Koryntian 11,1). I dla większości z nas jest to wezwanie do gorliwej modlitwy. Ponieważ życie w radości w Duchu Świętym jest życiem nadprzyrodzonym.

Udostępnij!
    Dołącz!
    Wpisz swój e-mail, aby co dwa tygodnie otrzymywać najnowsze materiały EWC.