Przebaczenie przez wzgląd na Jezusa

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki!

Psalm 25,11

By wiedzieć, co jest słuszne, Bóg nie potrzebuje konsultacji z żadnym wyższym autorytetem. Jego własna wartość jest najwyższą wartością we wszechświecie. Dlatego dla Boga czynić to, co słuszne, oznacza działać w taki sposób, który jest zgodny z tą najwyższą wartością.

Sprawiedliwość Boga jest nieskończoną gorliwością, radością i przyjemnością, które ma w tym, co jest najcenniejsze, mianowicie, swojej własnej doskonałości i wartości. A jeśliby kiedykolwiek postępowałby wbrew temu wiecznemu zamiłowaniu dla swojej własnej doskonałości, byłby niesprawiedliwy – byłby bałwochwalcą.

Jakże tak sprawiedliwy Bóg mógłby kiedykolwiek okazać przychylność grzesznikom takim jak my, którzy wzgardzili Jego doskonałością? Jednak cudem ewangelii jest to, że w Jego Bożej sprawiedliwości leży również fundament naszego zbawienia.

Nieskończona cześć, jaką Ojciec ma dla Syna, sprawia, że ja, nikczemny grzesznik, mogę być umiłowany i zaakceptowany w Synu, ponieważ w swojej śmierci dowiódł On wartości i chwały swojego Ojca.

Z powodu Chrystusa możemy z nowym zrozumieniem modlić się modlitwą psalmisty: „Przez wzgląd na imię swoje, Panie, odpuść grzech mój, bo jest wielki!” (Psalm 25,11). Nowym zrozumieniem jest to, że z powodu Chrystusa, zamiast tylko modlić się: „Przez wzgląd na imię swoje, odpuść grzech mój”, teraz modlimy się: „Przez wzgląd na imię Jezusa, Panie, odpuść grzech mój”.

1 List Jana 2,12 mówi: „Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia jego” odnosząc to do Jezusa. Jezus zadośćuczynił za grzech i potwierdził cześć Ojca, dzięki czemu „odpuszczone są grzechy dla imienia jego”.

Bóg jest sprawiedliwy. Nie zamiata grzechu pod dywan. Jeśli grzesznik zostaje uwolniony, to ktoś umiera, aby dowieść nieskończonej wartości Bożej chwały, którą ten grzesznik zniesławił. To właśnie uczynił Chrystus. Dlatego zdania: „Przez wzgląd na imię swoje, Panie” oraz: „Przez wzgląd na imię Jezusa” są równoznaczne. I dlatego z ufnością modlimy się o przebaczenie.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.