Prowadź wojnę z niewiarą

Subskrybuj, aby otrzymywać codzienne rozważania na e-mail.

A przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże.

List do Efezjan 6,16-17

Gdy niepokoję się o starość, zwalczam niewiarę tą obietnicą: „Pozostanę ten sam aż do waszej starości i aż do lat sędziwych będę was nosił; Ja to uczyniłem i Ja będę nosił, i Ja będę dźwigał i ratował” (Księga Izajasza 46,4).

Gdy niepokoję się o śmierć, zwalczam niewiarę obietnicą, że „nikt z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera; bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy; jeśli umieramy, dla Pana umieramy; przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. Na to bowiem Chrystus umarł i ożył, aby i nad umarłymi i nad żywymi panować” (Rzymian 14,7-9).

Gdy niepokoję się, że mogę z wiary uczynić wrak i odpaść od Boga, zwalczam niewiarę tymi obietnicami: „Ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa” (Filipian 1,6); oraz: „Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi” (Hebrajczyków 7,25).

Przyłącz się do mnie w tej walce! Podejmij wojnę, nie przeciwko innym ludziom, lecz z własną niewiarą. Niewiara w Boże obietnice jest korzeniem niepokoju, który z kolei jest korzeniem tak wielu innych grzechów. Mieczem Ducha jest Słowo Boże, jak powiedział Paweł w Efezjan 6,17. Tarczą, którą gasimy ogniste podstępy szatana, jest wiara (werset 16) – wiara w to słowo Boga. Weź zatem tarczę w lewą rękę, a miecz w prawą i staczajmy dobry bój wiary.

Weź Biblię, poproś Ducha Świętego o pomoc, przyjmij obietnice do swego serca i staczaj dobry bój – aby żyć z wiarą w przyszłą łaskę.

FacebookMessengerTwitterWykop
Dołącz!
Wpisz swój e-mail, aby co tydzień otrzymywać najnowsze materiały EWC.